NOVINKY
HLAVNÍ UDÁLOSTI

61. BROŽURA SPVŠ

61. ročník brožury „Sportovních přeborů vysokých škol“, kde najdete informace o organizační struktuře ČAUS, adresáře orgánů a komisí ČAUS, sídla českých univerzit a VŠ a také jejich ústavů či kateder TV a sportu. Obsahuje organizační a sportovně technické informace o soutěžích pro rok 2015 a v upravené formě je zde také publikován manuál pro pořádání ČAH, které považujeme za naší nejvýznamnější studentskou sportovní soutěž.

 

KNIHA 100 LET ČAUS

Ku příležitosti 100 let trvání českého univerzitního sportu vznikla s touto radostnou událostí také povinnost stoletou etapu činnosti zdokumentovat, doplnit události doby nedávno minulé a vše uchovat pro další generace našich následovníků. V tomto smyslu jsme zpracovali a vydali ucelenou publikaci „100 let českého vysokoškolského sportu“. Kniha byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím OLYMPIA a za pomoci MŠMT.