NOVINKY
HLAVNÍ UDÁLOSTI

60. BROŽURA SPVŠ

60. ročník brožury „Sportovních přeborů vysokých škol“, kde najdete informace o organizační struktuře ČAUS, adresáře orgánů a komisí ČAUS, sídla českých univerzit a VŠ a také jejich ústavů či kateder TV a sportu. Obsahuje organizační a sportovně technické informace o soutěžích pro rok 2015 a v upravené formě je zde také publikován manuál pro pořádání ČAH, které považujeme za naší nejvýznamnější studentskou sportovní soutěž.

 

VÝBĚR SEKRETÁŘE ČAUS

Jedná se o funkci sekretáře ČAUS pro mezinárodní činnost, akademickou reprezentaci a ekonomiku ČAUS. Výběr provede komise z řad stávajícího VV ČAUS dne 3. října 2016. Hlavní náplní práce je komunikace s mezinárodními organizacemi univerzitního sportu, administrace akademické reprezentace ČAUS, ekonomika mezinárodní činnosti, sportovních akcí a provozu sekretariátu.