Katedry tělesné výchovy

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Adresář kateder tělesné výchovy a sportu

Kompletní adresář kateder a ústavů tělesné výchovy a sportu v ČR (včetně kontaktů) najdete v Brožuře ČAUS, která je ke stažení ZDE.

Oblast Praha

Akademie múzických umění - Katedra tělesné výchovy (KTV AMU)

Mgr. Sabina Fiřtová
e-mail: sabina.firtova@amu.cz

Malostranské nám.12
118 00 Praha 1

web AMU: www.amu.cz

České vysoké učení technické - Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS ČVUT)

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
ředitel ÚTVS
e-mail: jiri.drnek@cvut.cz
e-mail sekretariát: sekretariat@cvut.cz

Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6

web ÚTVS ČVUT: www.utvs.cvut.cz

– zahrnuje: fakultu stavební (FSv), elektrotechnickou ( FEL), strojní (FS), architektury (FA), dopravní (FD), jadernou a fyzikálně-inženýrskou (FJFI), biomedicínckého inženýrství (FBM) a fakultu informačních technologií (FIT) a Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Česká zemědělská univerzita - Katedra tělesné výchovy (KTV ČZU)

PaedDr. Dušan Vavrla
e-mail: vavrla@ktv.czu.cz
e-mail sekretariát: bauerova@rektorat.czu.cz
e-mail rektorát: ktv@rektorat.czu.cz

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

web KTV ČZU: www.ktv.czu.cz

– zahrnuje: Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomickou fakultu, Technickou fakultu, Fakultu lesnickou a dřevařskou, Fakultu životního prostředí, Fakultu tropického zemědělství

UNIVERZITA KARLOVA (UK)

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
rektorka

web UK: www.cuni.cz

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

UNIVERZITA KARLOVA - Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK FTVS)

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
děkan
e-mail: petr@ftvs.cuni.cz

www.ftvs.cuni.cz/katedry/spp

José Martiho 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín

zahrnuje katedry:

katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě

PhDr. Radim Jebavý, PhD.
e-mail: rjebavy@ftvs.cuni.cz

oddělení atletiky

PhDr. Radim Jebavý, PhD.
e-mail: rjebavy@ftvs.cuni.cz

oddělení sportů v přírodě

PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
e-mail: turcova@ftvs.cuni.cz

katedra gymnastiky a úpolových sportů

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
e-mail: pavelka@ftvs.cuni.cz

katedra plaveckých, vodních a technických sportů

Mgr. Tomáš Macas
e-mail: macas@ftvs.cuni.cz

oddělení plaveckých sportů

Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
e-mail: jurak@ftvs.cuni.cz

oddělení zimních sportů

Mgr. Martin Dostál
e-mail: dostal@ftvs.cuni.cz

oddělení vodních sportů

PhDr. Jan Busta, Ph.D.
e-mail: busta@ftvs.cuni.cz

oddělení technických sportů

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
e-mail: fiala@ftvs.cuni.cz

katedra sportovních her

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
e-mail: kokstejn@ftvs.cuni.cz

katedra vojenské tělovýchovy

plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
e-mail: privetivy@ftvs.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty filozofické (UK FF)

Mgr. Věra Hrazdírová – vedoucí KTV

e-mail: vera.hrazdirova@ff.cuni.cz

Mgr. Vratislav Chvátal – zástupce vedoucí KTV
e-mail: vratislav.chvatal@ff.cuni.cz
e-mail 2: ktv@ff.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

FF
Jindřišská 27, Praha 1

web KTV FF UK: ktv.ff.cuni.cz

– zahrnuje fakultu sociálních věd (FSV), fakultu humanitních studií (FHS) a Akademii výtvarných umění (AVU).

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty matematicko-fyzikální (UK MFF)

Mgr. Zuzana Vaníčková – vedoucí

e-mail: zuzana.vanickova@matfyz.cuni.cz

Mgr. Tomáš Jaroš – zástupce vedoucího
e-mail: tomas.jaros@centrum.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

web UK MFF: ktv.mff.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty pedagogické (UK PedF)

prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. – vedoucí

e-mail: sona.jandova@pedf.cuni.cz

Karolína Soukupová – sekretářka vedoucí, kontaktní osoba

e-mail: karolina.soukupova@pedf.cuni.cz

M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

https://ktv.pedf.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV právnické fakulty (UK PF)

Mgr. Radek Jenček – vedoucí katedry
e-mail: jencek@prf.cuni.cz

Mgr. Eva Slavíčková – sekretariát
e-mail: slavicke@prf.cuni.cz

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

https://www.prf.cuni.cz/174/katedra-telesne-vychovy

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty přírodovědecké (UK PřF)

Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D.vedoucí
e-mail: feitovak@natur.cuni.cz

Mgr. Lukáš Frantál – zástupce vedoucího katedry
e-mail: frantal@natur.cuni.cz

Sekretariát: ktv@natur.cuni.cz

Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

web PřF UK: www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 1. lékařské fakulty (UK 1. LF)

PaedDr. Josef Marcoň
e-mail: marcj@centrum.cz

Salmovská 5
120 00 Praha 2

web ÚTV 1. LF UK: www.utv.lf1.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 2. lékařské fakulty (UK 2. LF)

PaedDr. Hana Milerová
e-mail: hana.milerova@lfmotol.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

web ÚTV 2. LF UK: www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk

Vysoká škola ekonomická - Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS VŠE)

Mgr. Tomáš Pachl
e-mail: pachl@vse.cz
Sekretariát: hulkovaa@vse.cz

Nám.Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

web CTVS VŠE: www.ctvs.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav tělesné výchovy a sportu (VŠCHT ÚTVS)

Mgr. Martin Mašek – vedoucí
e-mail: masekm@vscht.cz

Sekretariát: sarka.cymbalova@vscht.cz

Technická 5
166 28 Praha 6

web KTV VŠCHT: ktv.vscht.cz

– zahrnuje fakulty: fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT), fakultu chemické technologie (FCHT), fakultu technologie a ochrany prostředí (FTOP), fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)

Policejní akademie ČR v Praze (PA ČR) - státní

pplk. Mgr. Jan Váňa
e-mail: ktv@polac.cz

Lhotecká 559/7
P. O. BOX 54
143 01 Praha 4

web PA ČR: www.polac.cz

CEVRO Institut, z.ú. - soukromá

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. vedoucí kat. politologie a mez. vztahů
e-mail: daniel.kunstat@vsci.cz

Jungmannova 17
110 00 Praha 2

web Cevro Institutu: www.vsci.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) - Centrum sportu - soukromá

Mgr. Milan Šafr – vedoucí centra
e-mail: safr@mup.cz

Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 – Strašnice

web Centra sportu MUP: www.sport.mup.cz

University College Prague (UCP) - soukromá

e-mail: info@ucp.cz

U Santošky 17
150 00 Praha 5 – Smíchov

web: https://ucp.cz

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. (VOŠ ČUS) - soukromá

Mgr. Veronika Szabó, DIS – ředitelka
e-mail: szabo@cuscz.cz
e-mail: vos.study@cuscz.cz

Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6

web VOŠ ČUS: www.vos-cus.cz

Oblast Čechy

Jihočeská univerzita - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTVS PF JU)

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
e-mail: stumba@pf.jcu.cz

Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice

web KTVS PF JČU: www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv

Technická univerzita v Liberci - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV FP TUL)

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
e-mail: ales.suchomel@tul.cz

Soňa Hořínková sekretariát
e-mail: sona.horinkova@tul.cz

Studentská 2
461 17 Liberec

web KTV FP TUL: www.ktv.fp.tul.cz

Univerzita Hradec Králové - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS UHK)

doc. Mgr. Adrián Agricola, Ph.D. – vedoucí
e-mail: adrian.agricola@uhk.cz

Bc. Pavla Holková
e-mail: pavla.holkova@uhk.cz

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

web KTVS UHK: www.ktvs.katedry.cz

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem - Katedra tělesné výchovy fakulty pedagogické (KTV PF UJEP)

PhDr. Martin Škopek, Ph.D.
e-mail: martin.skopek@ujep.cz

České mládeže 8
400 96 Ústí n/L

web KTV PF UJEP: www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu

– zahrnuje fakulty: pedagogickou, filozofickou, přírodovědeckou,  sociálně-ekonomickou, životního prostředí, užitého umění a designu, výrobních technologií a managementu, zdravotních studií.

Univerzita Pardubice - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS UPCE)

Mgr. Jan Němec
e-mail: jan.nemec@upce.cz

Studentská 95
532 10 Pardubice

web KTV UPCE: www.kts.upce.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Centrum univerzitního sportu

Bc. Barbora Pitrová, DIS – referent nákupu, útvar kvestora
e-mail: pitrova@mail.vstecb.cz
e-mail za VŠTE: sport@mail.vstecb.cz

Okružní 517/1
370 01 České Budějovice

web VŠTE ČB: www.vstecb.cz

Západočeská univerzita v Plzni - Centrum tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTV FPE ZČU)

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
e-mail: pvalach@ktv.zcu.cz

e-mail sekretářka: kotorova@ktv.zcu.cz

Klatovská 51
320 13 Plzeň

web KTV FPE ZČU v Plzni: fpe.zcu.cz/ktv

Západočeská univerzita v Plzni - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty stavební (KTS FST ZČU)

Mgr. Pavel Červenka
e-mail: cervenka@kts.zcu.cz

Univerzitní 14
306 14 Plzeň

web KTS ZČU v Plzni: www.kts.zcu.cz

– zahrnuje fakulty aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, právnickou, strojní, fakultu filozofickou(FF), fakultu zdravotních studií(FZS), ústav umění a desingu (UUD)

Oblast Morava

MASARYKOVA UNIVERZITA - Fakulta sportovních studií (MU FSpS)

PhDr. Jan Cacek – děkan
e-mail: dekan@fsps.muni.cz

Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno

web FSpS MU: www.fsps.muni.cz

Zahrnuje: Katedru atletiky, plavání a sportů v přírodě, Katedru gymnastiky a úpolů, Katedru sportovních her, Katedru kineziologie, Katedru podpory zdraví, Katedru společenských věd ve sportu, Katedru pedagogiky sportu, Centrum univerzitního sportu

– Katedra pohybových aktivit a zdraví
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
e-mail: vespalec@fsps.muni.cz

– Katedra sportovního výkonu a diagnostiky
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.
e-mail: michal.hruby@fsps.muni.cz

– Katedra tělesné výchovy a společenských věd
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
e-mail: vit@fsps.muni.cz
– Centrum univerzitního sportu (CUS)

CUS zajišťuje TV na fakultách: ekonomicko-správní (ESF), farmaceutické (FaF), filozofické (FF), informatiky (FI), lékařské (LF), právnické (PrF), pedagogické (PeF), přírodovědecké (PřF), sociálních studií (FSS)

MASARYKOVA UNIVERZITA - Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pedagogické fakulty (KTVVZ Ped MU)

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. – pověřený vedoucí
e-mail: muzik@ped.muni.cz

Poříčí 31
603 00 Brno

web Ped MU: www.ped.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně - MENDELU Centrum sportovních aktivit (CSA MENDELU)

Centrum sportovních aktivit (CSA)

Mgr. Jakub Havel, Ph.D., MPA
e-mail: jakub.havel@mendelu.cz

J. Babáka 3-5
616 00 Brno

web CSA MENDELU: csa.mendelu.cz

– CSA zajišťuje TV na fakultě: agronomické, lesnické a dřevařské, prozovně – ekonomické, zahradnické, regionálního rozvoje a mezinárodních studií a institutu celoživotního vzdělávání

Ostravská univerzita (OU)

Katedra studií lidského těla Pedagogické fakulty
Mgr. Miroslav Pacut
e-mail: miroslav.pacut@osu.cz

Moravská Ostrava 3397
702 00 Ostrava

web KSLP OU: https://pdf.osu.cz/kslp

Slezská univerzita v Opavě (SU)

zahrnuje fakulty:
– Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit (katedra CVA)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
e-mail: pellesova@opf.slu.cz
sekretariát: souckova@opf.slu.cz

Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

web CVA OPF SLU: www.slu.cz/opf/cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
RNDr. Dalibor Musil
e-mail: dalibor.musil@email.cz
e-mail: dalibor.musil@fpf.slu.cz

web FPF SLU: www.slu.cz/fpf/cz

Fakulta veřejných politik v Opavě

web FVP SLU: www.slu.cz/fvp/cz

Matematický ústav v Opavě

web MU SLU: www.slu.cz/mu/cz

Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. (VŠHE)

Ing. Olga Janíčková – sekretariát
e-mail: janickova@svse.cz

Václavské nám. 132/6
669 02 Znojmo

web: vshe.cz

Univerzita obrany - UO (státní)

Centrum tělesné výchovy a sportu

PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
e-mail: jiri.sekanina@unob.cz

Kounicova 65
662 10 Brno

web UNOB: www.unob.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (UP Olomouc)

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – děkan
e-mail: michal.safar@upol.cz

třída Míru 117
771 40 Olomouc

web UP v Olomouci: www.upol.cz

zahrnuje:
– Katedra aplikovaných pohybových aktivit
prof. Martin Kudláček, Ph.D.
e-mail: martin.kudlacek@upol.cz

tř. Míru 109
771 40 Olomouc

– Katedra rekreologie
Mgr. Zdeněk Hamřík Ph.D.
e-mail: zdenek.hamrik@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc

– Katedra sportu
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
e-mail: sona.formankova@upol.cz
Hynaisova 9
772 00 Olomouc

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. – garant sportovců UP pro soutěže ČAUS
e-mail: vitezslav.prukner@upol.cz

Hynaisova 9
772 00 Olomouc

Rektorát univerzity: univerzitní zařízení – Akademik sport centrum UP v Olomouci (ASC UP)
PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz

Sekretářka
e-mail: martina.stanclova@upol.cz

U sportovní haly 2
779 00 Olomouc

web ASC UPOL: www.akademikolomouc.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
e-mail: melicharek@utb.cz

Mostní ulice 5139
760 01 Zlín

web FAME UTB: fame.utb.cz

– ÚTV zajišťuje výuku na fakultách: technologické, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií, fakulty logistiky a krizového řízení

Veterinární univerzita Brno (Vetuni Brno)

Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS Vetuni Brno)

Mgr. Jiří Chodníček
e-mail: chodnicekj@vfu.cz

Palackého třída 1
612 42 Brno

web ÚTVS Vetuni Brno: www.vfu.cz/cz/ustav-telesne-vychovy-a-sportu

– ÚTVS zajišťuje TV na fakultách: veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)

Institut tělesné výchovy a sportu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (ITVS VŠB-TUO)

PhDr. Roman Vala, Ph.D. – vedoucí
e-mail: roman.vala@vsb.cz

17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba

web ITVS VŠB-TUO: www.vsb.cz/713/cs

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Katedra sportů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
e-mail: machovec@vspj.cz
e-mail 2: bohumir.machovec@vspj.cz

Tolstého 16
586 01 Jihlava

web VŠPJ: www.vspj.cz

Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit (CESA VUT)

RNDr. Hana Lepková
e-mail: lepkova@cesa.vutbr.cz

Technická 2896/2
616 69 Brno

web CESA VUT: www.cesa.vutbr.cz

CESA zajišťuje TV na fakultách a vysokoškolských ústavech: architektury (FA), chemickou (FCH), podnikatelskou (FP), strojního inženýrství (FSI), výtvarného umění (FaVU), stavební (FAST), elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), fakultu informačních technologií (FIT), ústav soudního inženýrství (ÚSI) a středoevropském technologickém institutu (STI).