Výkonný výbor ČAUS

Kontaktujte nás

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Výkonný výbor ČAUS

Předseda

PaedDr. Ivana Ertlová

Předsedkyně

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Mobil: +420 602 216 967
Tel.: 266 722 206, Fax: 266 722 209

ČAATS – Česká asociace akademických technických sportů
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice

Místopředseda, úsek vnitřní činnosti

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Místopředseda, úsek vnitřní činnosti

e-mail: jiri.drnek@utvs.cvut.cz

ČVUT, ÚTVS
Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6

Sportovní přebory vysokých škol

RNDr. Eva Slonková

Sportovní přebory vysokých škol

e-mail: slonkova@fsps.muni.cz
Mobil: +420 728 071 371

MU FSpS
Údolní 3
602 00 Brno

Komunikace a dokumentace

RNDr. Svatopluk Horák

Komunikace a dokumentace

e-mail: svatopluk.horak@upol.cz

FTK UP Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tř. Míru 117

Ekonom

RNDr. Petr Podlaha

Ekonom

e-mail: podlaha@pf.jcu.cz

KTVS PF JU
Na Sádkách 2
370 05 České Budějovice

Mezinárodní vztahy

Mgr. Jakub Havel, Ph.D., MPA

Mezinárodní vztahy

e-mail: jakub.havel@mendelu.cz

CSA Mendelu
J. Babáka 3 – 5
616 00 Brno

Akademická reprezentace

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Akademická reprezentace

e-mail: melicharek@fame.utb.cz

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní ul. 5139
760 01 Zlín

Univerzitní ligy

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Univerzitní ligy

e-mail: nykodym@fsps.muni.cz

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Čestný předseda

doc. PhDr. František Dvořák, CSc.

Čestný předseda

e-mail: dvorakfr42@gmail.com

Sledujte nás