České akademické hry

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY

České akademické hry (ČAH) jsou největší studentskou sportovní akcí u nás. Jde o exkluzivní pravidelnou soutěž, resp. množinou Akademických mistrovství ČR, která jsou pořadatelé schopni po stránce technické, organizační a ubytovací uspořádat. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR.

Novinky
České akademické hry 2024 Liberec

Liberec, 2024

Pořadatelé:
TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2023 Olomouc

Olomouc, září 2023

Pořadatelé:
UP Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2022 České Budějovice

České Budějovice, 15. – 22. června 2022

Web: 2022.ceskeakademickehry.cz

Pořadatelé:
JČU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2021 Olomouc

Olomouc, 2. – 7. září 2021

Více informací na: ČAH 2021 Olomouc

Web: 2021.ceskeakademickehry.cz

Pořadatelé:
UP Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2020 Olomouc

Olomouc, 24. – 30. června 2020 – ZRUŠENO

Více informací na: ČAH 2020 Olomouc

Web: 2020.ceskeakademickehry.cz

Pořadatelé:
UP Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2019 Brno

Brno, 23. – 28. června 2019

Více informací: caus.cz/cah-2019

Web: 2019.ceskeakademickehry.cz

Pořadatelé:
VUT v Brně – Vysoké učení technické v Brně
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2018 Brno

Praha, 17. – 22. června 2018

Více informací: caus.cz/cah-2018

Web: www.ceskeakademickehry.cz/2018

Pořadatelé:
MUNI – Masarykova univerzita
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2017 Praha 

Praha, 18. – 23. června 2017

Více informací: caus.cz/cah-2017

Web: ceskeakademickehry.cz/2017

Pořadatelé:
ČVUT – České vysoké učení technické
ČZU – Česká zemědělská univerzita
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2016 Pardubice

Pardubice, 26. června – 1. července 2016

Více informací: caus.cz/cah-2016

Web: ČAH 2016

Pořadatelé:
UPCE – Univerzita Pardubice
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2015 Olomouc

Olomouc, 7. – 11. září 2015

Více informací: caus.cz/cah-2015

Web: ČAH 2015

Pořadatelé:
UP Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2014 Liberec

Liberec, 21. – 27. června 2014

Web: ČAH 2014

Pořadatelé:
TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2013 Praha

Praha, 5. – 11. června 2013

Web: ČAH 2013

Pořadatelé:
UK FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2012 Brno

Brno, 9. – 15. května 2012

Web: ČAH 2012

Pořadatelé:
CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
UO – Univerzita obrany
MU – Masarykova univerzita
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2011 Praha

Praha, 5. – 10. května 2011

Web: ČAH 2011

Pořadatelé:
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2010 Praha

Praha, 6. – 12. června 2010

Web: ČAH 2010

Pořadatelé:
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2009 Plzeň

Plzeň, 13. – 20. května 2009

Web: ČAH 2009

Pořadatelé:
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
MZLU – Lékařská fakulta UK v Plzni
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2008 Brno

Brno, 14. – 20. června 2008

Web: ČAH 2008

Pořadatelé:
CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2007 Liberec

Liberec, 29. dubna – 5. května 2007

Web: ČAH 2007

Pořadatelé:
TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2006 Brno

Brno, 29. dubna – 5. května 2006

Web: ČAH 2006

Pořadatelé:
MUNI – Masarykova univerzita Brno
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2005 Olomouc

Olomouc, 1. – 7. května 2005

Web: ČAH 2005

Pořadatelé:
FTK UP – Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2004 Praha

Praha, 3. – 8. května 2004

Web: ČAH 2004

Pořadatelé:
UK – Univerzita Karlova v Praze
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2003 Ostrava

Ostrava, 5. – 11. května 2003

Web: ČAH 2003

Pořadatelé:
VŠB – TU Ostrava – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
OU – Ostravská univerzita Ostrava
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2002 Brno

Brno, 5. – 11. května 2002

Web: ČAH 2002

Pořadatelé:
CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Sledujte nás