O ČAUS

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

 

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) je stabilizované zájmové tělocvičné a sportovní sdružení, má pevnou organizační strukturu, vyznačuje se moderním pojetím činnosti a funkčním systémem specifických sportovních soutěží a přeborů. Má silnou členskou základnu s více jak 25 000 členů ve 47 vysokoškolských sportovních klubech a jednotách, kteří se vyžívají ve 46 různých tělocvičných a sportovních aktivitách. Členem ČAUS jsou také katedry a ústavy TV a sportu prostřednictvím svých univerzit a vysokých škol a také Vyšší odborné školy (VOŠ). ČAUS úzce spolupracuje s Českou asociací akademických technických sportů (ČAATS), která je členem Sdružení sportovních svazů ČR. Touto spoluprácí je zajištěno organizování Sportovních přeborů vysokých škol a Českých akademických her (ČAH) a dalších sportovních soutěží, kterých se mohou zúčastnit nejen naši registrovaní členové, ale všichni studenti českých univerzit, vysokých škol a Vyšších odborných škol (VOŠ).

V duchu tradic je naším posláním rozvoj tělesné zdatnosti vysokoškolských studentů a zaměstnanců vysokých škol a pěstování nejrůznějších forem sportu včetně sportu vrcholového. Charakter vysokoškolských studií přináší periodické obměňování našeho členstva. Je to stále živý systém, kdy posluchači přicházející na studia jsou motivováni výukou povinné TV a další tělovýchovnou a sportovní činností organizovanou katedrami a ústavy tělesné výchovy a sportu v rámci studijních plánů příslušných univerzit/vysokých škol. Zde je jim nabídnuta široká paleta tělocvičných a sportovních aktivit. Hlubší zájem o některou z nich pak přivádí studenty v rámci volného času do našich sportovních klubů a tělovýchovných jednot, do ČAUS.

Vysokoškoláci, kteří přicházejí studovat na univerzity již jako talentovaní sportovci, nacházejí pak v naší Asociaci a klubech systematickou péči a podmínky, které jim umožňují pokračovat ve svém sportovním růstu. Mají možnost stát se akademickými reprezentanty ČR a probojovat se i do státních reprezentačních družstev a do olympijských týmů. Komplexní odborné, zdravotnické a materiální zajištění jim umožňuje spojit náročný vrcholový sportovní trénink s vysokoškolským studiem. V tomto směru významnou úlohu plní Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) při MŠMT.

Současný stav ČAUS a její bohatá činnost představuje dlouhou cestu od zakladatele doc. dr. Františka Smotlachy přes řadu dramatických období až k dnešku. ČAUS je plnohodnotně integrována do společenství sportovních svazů České unie sportu (ČUS) a našeho českého sportovního prostředí jako celku a je také členem Pléna Českého olympijského výboru (ČOV). Přispívá k dobrému věhlasu sportu u nás a svou mezinárodní činností a sportovními výsledky se významně podílí na sportovní reprezentaci ČR. Je sdružením pro všechny studenty a zaměstnance českých vysokých škol a je otevřeno i pro další občany, kteří mají zájem o naši činnost. Náš význam a síla je v tom, že sdružujeme a formujeme vysokoškolské studentstvo – budoucí intelektuální sféru naší společnosti, tj. skupiny budoucích vědců, inženýrů, lékařů, pedagogů, národohospodářů, politiků a dalších veřejných činitelů.

ČAUS je také plně integrována do světových struktur univerzitního sportu. Jsme plnohodnotným a významným členem Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU) a v roce 1999 po vzniku kontinentální organizace jsme se stali zakládajícím členem Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA). V tomto smyslu máme odvozenou národní sportovní autoritu pro univerzitní sport v ČR.


Název svazu, zkratka:
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Sídlo:
Atletická 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov

Kontakty:
E-mail: caus-vld@cuscz.cz, caus-tvrda@cuscz.cz, caus-stencel@cuscz.cz
Předsedkyně: PaedDr. Ivana Ertlová, mobil: 602 216 967, e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Generální sekretář: Mgr. Ladislav Vladyka, mobil: 602 258 078

Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), Maison du Sport, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland, 163 členských zemí
website: www.fisu.net

Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European University Sports Association (EUSA), Tomšičeva ulica 4, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko
website: www.eusa.eu