Partneři ČAUS

Partneři ČAUS

Národní sportovní agentura – NSA

Českomoravská 2420/15a
190 00 Praha 9

e-mail: info@agenturasport.cz

Všechny kontaktní informace NSA najdete na: agenturasport.cz

Česká asociace akademických technických sportů – ČAATS

doc. PaedDr. Jan Ondráček Ph. D.
předseda ČAATS

e-mail: ondracek@fsps.muni.cz
Mobil: +420 775 637 983
TZ: +420 727 593 935

www.caats.cz

FSpS MU
Kamenice 5
600 00 Brno

PaedDr. Ivana Ertlová
manažer ČAATS

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Mobil: +420 602 216 967
TZ: 266 722 206
fax: 266 722 209

www.caats.cz

ČAATS
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
ředitelka

e-mail: lenka.kovarova@vsc.cz

Sámova 677/3
101 00 Praha 10

Více informací o zařazení sportovců do Victoria – vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR najdete na www.vsc.cz.

Česká konference rektorů

Kancelář: MU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
tel.: 549 491 121, 549 491 122

crc.muni.cz

Centrum pro studium vysokého školství

U dvou srpů 2024/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 257 011 311

www.csvs.cz