Soutěže

SOUTĚŽE ČAUS

 

– České akademické hry (ČAH) – Akademická mistrovství ČR (AM ČR) – Univerzitní ligy – Akademická mistrovství světa (AMS) – Světové poháry univerzit (SPU) – Mistrovství Evropy univerzit (MEU) – Evropské univerzitní hry (EUG) – Zimní světové univerzitní hry (ZSUH) – Letní světové univerzitní hry (LSUH) – Nemistrovské soutěže –

Česká asociace univerzitního sportu ve spolupráci s katedrami tělesné výchovy a sportu a vysokoškolskými kluby a tělovýchovnými jednotami organizuje v průběhu roku sportovní soutěže pro studenty českých vysokých škol. ČAUS se podílí na organizaci národních i mezinárodních soutěží pro vysokoškoláky.

ČAUS také zajišťuje a koordinuje ve spolupráci se sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU) a Evropskou asociací univerzitních sportů (EUSA).

Světové univerziády se konají každé 2 roky a mají dvě části – zimní a letní. V letošním roce se zimní univerziáda konala v lednu v Almaty (Kazachstán) a letní v srpnu v Taipei (Čína). V mezidobí pořádá FISU více než 30 akademických mistrovství světa v těch sportovních odvětvích, které zpravidla nejsou zařazeny do programu světových univerziád. Naše asociace se těchto AMS nejen úspěšně zúčastňuje, ale je i pravidelně jejich pořadatelem.

Mistrovství Evropy univerzit jsou pořádána ve vybraných sportovních odvětvích. Na těchto soutěžích startují reprezentace univerzit, jak v kolektivních, tak v individuálních sportech. Obvykle se jedná o vítěze národních akademických mistrovství.

Do mezinárodních soutěží jsou zahrnuta mezinárodní akademická mistrovství a akademická mistrovství pořádaná v zahraniční, na které vysílá Česká Republika své sportovce. Dále také ostatní mezinárodní sportovní akce, jichž se česká akademická reprezentace účastní.

České akademické hry jsou exkluzivní pravidelnou multisportovní studentskou soutěží, resp. množinou AM ČR, která jsou pořadatelé schopni po stránce technické, organizační a ubytovací uspořádat. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR.

Akademická mistrovství ČR jsou pravidelné sportovní soutěže, které probíhají cca ve 43 sportech a sportovních aktivitách, mimo soutěže sportovních svazů ČUS a Sdružení sportovních svazů ČR. Na organizaci a zajištění těchto AM ČR se podílejí vysokoškolské sportovní kluby, katedry a ústavy TV a regionální organizace v jednotlivých vysokoškolských centrech. Nabídka soutěží tak skýtá široké možnosti sportovního vyžití pro veškeré studentstvo našich vysokých škol, tedy nejen pro organizované členy ČAUS.

Mezi nemistrovské soutěže patří pravidelně organizované či jednorázové nepravidelné vysokoškolské soutěže masového charakteru, pořádané na území ČR, jako např. ligy VŠ, soutěže na fakultách a vysokých školách, memoriály a pohárové soutěže. Zúčastňují se jich mimo členů VSK a VŠTJ i neregistrovaní studenti, zaměstnanci VŠ a ostatní zájemci o akademický sport.