Soutěže

Soutěže ČAUS

– České akademické hry (ČAH) – Akademická mistrovství ČR (AM ČR) – Univerzitní ligy – Akademická mistrovství světa (AMS) – Světové poháry univerzit (SPU) – Mistrovství Evropy univerzit (MEU) – Evropské univerzitní hry (EUG) – Zimní světové univerzitní hry (ZSUH) – Letní světové univerzitní hry (LSUH) –

Česká asociace univerzitního sportu ve spolupráci s katedrami tělesné výchovy a sportu a vysokoškolskými kluby a tělovýchovnými jednotami organizuje v průběhu roku sportovní soutěže pro studenty českých vysokých škol. ČAUS se podílí na organizaci národních i mezinárodních soutěží pro vysokoškoláky.

AKADEMICKÁ MISTROVSTVÍ ČR jsou pravidelné sportovní soutěže, které probíhají cca ve 43 sportech a sportovních aktivitách, mimo soutěže sportovních svazů ČUS a Sdružení sportovních svazů ČR. Na organizaci a zajištění těchto AM ČR se podílejí vysokoškolské sportovní kluby, katedry a ústavy TV a regionální organizace v jednotlivých vysokoškolských centrech. Nabídka soutěží tak skýtá široké možnosti sportovního vyžití pro veškeré studentstvo našich vysokých škol, tedy nejen pro organizované členy ČAUS.

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY jsou exkluzivní pravidelnou studentskou sportovní soutěží, resp. množinou akademických mistrovství ČR, které každoročně pořádá Česká asociace univerzitního sportu. ČAUS každý rok pověří některou z českých VŠ či univerzit pořádáním. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR.

UNIVERZITNÍ LIGY jsou pilotním projektem ČAUS, který má za úkol sjednotit stávající systém celoročních soutěží, který umožní studentům spojení studia s pravidelně provozovanou sportovní činností ve smyslu „duální kariéry“. Ligy jsou pořádány v 6 vybraných kolektivních sportech – basketbal, florbal, fotbal, futsal, lední hokej a volejbal, ve spolupráci s vysokoškolskými kluby, katedrami a jednotlivými sportovními svazy za podpory Národní sportovní agentury.

Mezi NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE, které ČAUS podporuje, patří pravidelně organizované či jednorázové nepravidelné vysokoškolské soutěže masového charakteru, pořádané na území ČR, jako např. turnaje, ligy, soutěže na fakultách a vysokých školách, pohárové soutěže. Zúčastňují se jich mimo členů VSK a VŠTJ i neregistrovaní studenti, zaměstnanci VŠ a ostatní zájemci o akademický sport.

ČAUS také zajišťuje a koordinuje ve spolupráci se sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU) a Evropskou asociací univerzitních sportů (EUSA).

SVĚTOVÉ UNIVERZITNÍ HRY (dříve univerziády) se konají každé 2 roky a mají dvě části – zimní a letní. ČAUS pravidelně vysílá početné výpravy, které pravidelně přiváží medaile.

V mezidobí pořádá FISU více než 30 AKADEMICKÝCH MISTROVSTVÍ SVĚTA v těch sportovních odvětvích, které zpravidla nejsou zařazeny do programu světových univerziád. Naše asociace se těchto AMS nejen úspěšně zúčastňuje, ale patří i mezi jejich pořadatele. V některých sportech se nově hraje systémem SVĚTOVÝCH POHÁRŮ UNIVERZIT.

MISTROVSTVÍ EVROPY UNIVERZIT jsou pořádána pod hlavičkou EUSA ve vybraných sportovních odvětvích. Na těchto soutěžích startují reprezentace univerzit (nikoli zemí), jak v kolektivních, tak v individuálních sportech. Obvykle se jedná o vítěze národních akademických mistrovství.

Mezi ostatní MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE jsou zahrnuta mezinárodní akademická mistrovství, poháry, turnaje a akademická mistrovství pořádaná v zahraniční, na které vysílají univerzity své sportovce.

Sledujte nás