Univerzitní ligy

UNIVERZITNÍ LIGY

Na této stránce najdete informace k pravidelným a dlouhodobým soutěžím formátu vysokoškolských lig, které ČAUS pořádá (Projekt “Univerzitní ligy”) a další ligy, které ČAUS podporuje a na které finančně přispívá.

Česká asociace univerzitního sportu zastřešuje a pořádá sportovní akce pro studenty v průběhu celého roku. Spolupracuje při tom s vysokoškolskými SK, TJ, katedrami vysokých škol a předsedy komisí ČAUS. 

Každý rok jsou pro vysokoškolské studenty organizovány za podpory ČAUS ligy fakultní, univerzitní, regionální i celorepublikové. Některé ligy mají už dlouhou tradici, další postupně vznikají.

ČAUS UNIVERZITNÍ LIGY

Projekt univerzitních lig je systém celoročních soutěží pro studenty, jehož záměrem je podpora pravidelného sportování studentů a propojení jejich sportovní činnosti se studijními povinnostmi. Česká asociace univerzitního sportu v rámci pilotního projektu Univerzitních lig spolupracuje s Národní sportovní agenturou, předsedy sportovních komisí ČAUS, sportovními svazy a vysokými školami. Do projektu je zařazeno 6 kolektivních sportů – basketbal, florbal, fotbal, futsal, lední hokej a volejbal.

Univerzitní ligy jsou určené pro studenty českých akreditovaných vysokých škol bez omezení věku.

DALŠÍ UNIVERZITNÍ LIGY

Každý rok jsou pro vysokoškolské studenty organizovány také další univerzitní a vysokoškolské ligy, které ČAUS podporuje. Některé ligy mají už dlouhou tradici, další postupně vznikají. Tyto ligy nejsou součástí projektu ČAUS “Univerzitní ligy”.

Novinky

Sledujte nás