Univerzitní futsalová liga (UFuL)

Univerzitní futsalová liga (UFuL) je součástí nového projektu České asociace univerzitního sportu – Univerzitní ligy, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury. První ročník této nové soutěže, která vznikla ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR, proběhne na podzim 2021.

Více informací o této soutěži najdete na odkazech:

web: souteze.fotbal.cz/univerzitni-futsalova-liga
Facebook: www.facebook.com/Unifutliga
Instagram: www.instagram.com/uni_fut_liga

Týmy

Skupina: Praha
UK – Univerzita Karlova
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠZ – Vysoká škola zdravotnická

Skupina: Čechy západ
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
JU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
UK Plzeň – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Skupina: Čechy východ
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UHK – Univerzita Hradec Králové
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Divize: Morava sever
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Divize: Morava jih
VUT – Vysoké učení technické v Brně
MUNI – Masarykova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně
VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava

Termínová listina

Na tomto odkazu najdete kompletní rozpis jednotlivých zápasů: Termínová listina

Oficiální změny změny v termínové listině jsou uvedeny v rozhodnutích STK.

Výsledky

Výsledky jednotlivých zápasů najdete na webu FOTBAL.cz na odkazu: https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/122

Ambasadoři

Ambasadory projektu Univerzitní futsalové ligy jsou reprezentanti ČR ve futsale, bronzoví medailisté z Akademického mistrovství světa a několikanásobní mistři ČR s FK Chrudim:

Matěj Slováček

David Drozd

Pavel Drozd

Dokumenty ke stažení

Univerzitní futsalová liga 2021

Aktuality

Velké futsalové TV finále

Velké futsalové TV finále!   Finále Univerzitní futsalové ligy se odehraje jako součást dlouho očekávaného charitativního futsalového večera Futsal...

Sledujte nás