Univerzitní volejbalová liga (UVL)

Univerzitní volejbalová liga (UVL) je součástí nového projektu České asociace univerzitního sportu – Univerzitní ligy, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury. První ročník této nově vzniklé soutěže proběhl na podzim 2021.

Více informací o této soutěži najdete na odkazech:

Instagram: @univerzitnivolejbal

Týmy Ženy (16)

Skupina A – ČECHY ZÁPAD
JČU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
OSU – Ostravská univerzita
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
UPCE – Univerzita Pardubice
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně
VUT – Vysoké učení technické v Brně

Týmy Muži (13)

Skupina A – ČECHY ZÁPAD 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD 
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UPCE – Univerzita Pardubice

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VUT – Vysoké učení technické v Brně

Aktuality

Logo UVL:

Sledujte nás