Univerzitní volejbalová liga (UVL)

Univerzitní volejbalová liga (UVL) je součástí nového projektu České asociace univerzitního sportu s názvem “Univerzitní ligy”, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury. První ročník této nově vzniklé soutěže proběhl na podzim 2021.

Novinky

VÝSLEDKY

Výsledky najdete na: www.instagram.com/univerzitnivolejbal

UVL 2022/2023 muži

 1. VUT
 2. UK
 3. OSU

UVL 2022/2023 ženy

 1. UP
 2. UK
 3. MUNI

UVL 2021/2022 muži

 1. MUNI
 2. OSU
 3. UK

UVL 2021/2022 ženy

 1. UK
 2. MUNI
 3. ZČU

Výsledky ke stažení

UVL 2022/2023 Výsledky finále

UVL 2021/2022 Výsledky finále
UVL 2021/2022_Čechy_podzimní část_muži, ženy_výsledky
UVL 2021/2022 Čechy_jarní část_muži, ženy_výsledky
UVL 2021/2022 Morava J_jarní část_ženy_výsledky

Týmy Ženy (16)

Skupina A – ČECHY ZÁPAD
JČU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
OSU – Ostravská univerzita
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
UPCE – Univerzita Pardubice
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně
VUT – Vysoké učení technické v Brně

Týmy Muži (13)

Skupina A – ČECHY ZÁPAD 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD 
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UPCE – Univerzita Pardubice

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VUT – Vysoké učení technické v Brně

Logo UVL:

Sledujte nás