Zemřel olympionik a třináctinásobný mistr Československa Jaroslav Bogdálek

Zemřel olympionik a třináctinásobný mistr Československa Jaroslav Bogdálek

 

Ve středu ráno nás navždy opustil zakládající člen výboru vysokoškolského sportu a jeho dlouholetý předseda, bylo mu 93 let. Olympionik a třináctinásobný mistr Československa Jaroslav Bogdálek. Rodák z Brna patřil k evropské špičce ve sjezdovém lyžování.

prof. PhDr. JAROSLAV BOGDÁLEK, CSc.

Narozen 24. května 1929 v Brně

Předseda Českého vysokoškolského sportu ČÚV ČSTV (1969–1990)

Jaroslav Bogdálek vyrůstal v sokolské rodině, a tak jeho hlavním zájmem byl sport. Věnoval se atletice, basketbalu, házené, lyžování a lednímu hokeji.

V roce 1948 se zúčastnil zimních sletových her ve Vysokých Tatrách, kde dosáhl překvapivě takových

umístění, že v roce 1949 byl nominován do reprezentačního družstva ČSR ve sjezdových disciplínách.

Až do roku 1959 byl členem československého reprezentačního mužstva sjezdařů a získal 13 titulů mistra ČSR, reprezentoval na MS 1954, 1958 a na OH 1956. V tomto období byl nejúspěšnějším českým závodníkem. Hrál také ligu ledního hokeje za Zbrojovku Brno a házenou za Sokol Královo Pole.

Od roku 1954 ještě jako závodník začal pracovat metodicky jako státní trenér ve Státním výboru tělesné výchovy a sportu v Praze. Po skončení kariéry závodníka působil ve funkci reprezentačního trenéra žen, předsedy úseku sjezdových disciplín, byl členem předsednictva Svazu lyžování ÚV ČSTV a komise alpských disciplín mezinárodní lyžařské federace FIS.

V roce 1958 nastoupil jako odborný asistent na KTV VUT v Brně. Na VUT založil lyžařský oddíl alpských disciplín, který se za spolupráce Viléma Podešvy postupně stal nejlepším oddílem v Československu.

Byl zakládajícím členem výboru vysokoškolskéhosportu ČÚV ČSTV. Stal se nejdříve místopředsedou a v roce 1969 jeho předsedou. V této funkci bojoval za samostatné postavení vysokoškolského sportu v systému ČSTV. Usiloval o úzké spojení činnosti KTV s vysokoškolskými tělovýchovnými jednotami. Zasloužil se o vybudování

krajských výborů VS a především o vytvoření subkomisí sportů, ve kterých byli soustředěni nejlepší odborníci z KTV a VŠTJ. Podílel se na organizování Čs. univerziády v Brně (1965), zimních světových univerziád ve Špindlerově Mlýně (1978) a ve Vysokých Tatrách (1987). V letech 1983–1991 byl předsedou komise alpských disciplín FISU.

Vedle trenérské, metodické a organizační práce se věnoval i výzkumné činnosti a výsledky publikoval v odborných časopisech. V roce 1965 získal po úspěšné obhajobě disertační práce titul kandidáta věd, v roce 1976 se habilitoval a byl mu udělen titul docent a v roce 1979 byl jmenován profesorem pro obor teorie a metodiky sportovního tréninku.

V roce 1990 se podílel na vytvoření podkladů pro další činnost vysokoškolského sportu v demokratických podmínkách vysokých škol a české tělovýchovné organizace. V červnu 1990 ukončil dvacetileté období ve funkci předsedy Českého vysokoškolského sportu.