Do Univerzitní futsalové ligy 2023 se přihlásilo 21 týmů

Do Univerzitní futsalové ligy 2023 se přihlásilo 21 týmů

 

Schůze sportovně technické komise Univerzitní futsalové ligy se uskutečnila 6. prosince 2022. STK UFuL rozhodla v níže uvedených bodech takto:

Přihlášky do Univerzitní futsalové ligy mužů na sezónu 2023

 1. Tímto je ukončeno přihlašování týmů do sezóny 2023.
 2. STK obdržela 21 přihlášek na ročník 2023, viz příloha.
 3. Přihlášená družstva mohou revidovat svou přihlášku do 15/12/22 dle propozic, viz níže. Po tomto datu budou přihlášky konečné a případné změny podléhají sankcím dle propozic a disciplinárního řádu (DŘ)  UFL.
 4. Družstva nová se mohou připravovat na kvalifikaci, která proběhne, pokud po 15/12 zůstane stav přihlášek na počtu 21.
  • Kvalifikace se zúčastní nově přihlášené týmy.
  • Info ke kvalifikaci bude zveřejněno po 15/12 – do té doby netřeba nic činit.

Přihlašování do ročníku 2023 se řídí těmito pokyny a termíny:

 • od 1. 11. 2022 po výzvě – Zahájení přihlášek pro následující sezónu
 • 1. 12. 2022 – Ukončení přihlášek pro následující sezónu
 • 1. – 10. 12. 2022 – Rozhodnutí STK a VV ČAUS o počtu oficiálních přihlášek
 • 11. – 15. 12. 2022 – Možnost revize přihlášek (přihlášky budou vyvěšeny na web)
 • 15. – 20. 12. 2022 – Stanovení kvalifikačního klíče (do kvalifikace budou zařazeny týmy nové, nikoli stávající), pokud bude počet týmů větší než 20
 • do 20. 1. 2023 – Odehrání případné kvalifikace (viz níže)
 • do 30. 1. 2023 – Rozlosování soutěže
 • nejdříve 15. 2. 2023 – Zahájení soutěže ročníku 2023

Přihlášené týmy do UFL 2023:

 1. MENDELU
 2. VŠCHT
 3. UJEP
 4. UK HK
 5. OSU
 6. ZČU
 7. MU
 8. ČVUT
 9. VŠB-TUO
 10. JU
 11. UNOB
 12. UTB
 13. VŠE
 14. UP
 15. UK Plzeň
 16. UK
 17. ČZU
 18. VŠZ
 19. UHK
 20. TUL – nový tým (kvalifikace)
 21. VŠPJ – nový tým (kvalifikace)

Rozhodnutí ke stažení: