VŠEOBECNÉ PROPOZICE ČAH 2019 BRNO

Přihlášky

Přihlašování bude možné od 15. dubna do 5. června 2019.

Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity).

Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ na základě přidělených kódů.

Pro bezproblémové přihlašování a registraci do vypsaných soutěží je třeba, aby studenti svým tělovýchovným pracovištím nahlásili: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, sport a disciplínu, eventuálně nejlepší výkon u atletiky, plavání, u orientačního běhu číslo SI.

Uvádějte prosím emailové adresy jednotlivých konkrétních sportovců a u kolektivních sportů označte kapitána – organizačního pracovníka družstva pro rychlou komunikaci s ředitelem soutěže.

Součástí registrace je také nahlášení požadavku na ubytování.

GDPR

Údaje, které pořadatel shromažďuje, jsou v souladu se zpracováním osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce (právním titulem je plnění úkolu ve veřejném zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vyhlášení výsledků účastníků je nedílnou a legitimní součástí soutěže. Co se týká fotografií, tak pokud není fotografie spojována se jménem ani jiným osobním údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních dat ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. K této problematice odkazujeme na další informace  Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/ze-skolstvi a www.uoou.cz/k-cinnosti-spolku).

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2019. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy, kromě badmintonu, plážového volejbalu a tenisu (je uvedeno v propozicích sportu). V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2019 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

 1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2018 – je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SU starší 25 let. U prezence se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
 3. Start dvojic z různých škol je povolen pouze při čtyřhrách (badminton, tenis, plážový  volejbal). Získané body se dělí.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Účast v soutěžích

Kvalifikace kolektivních sportů probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastí stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání. V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.
V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupilo 4 nebo 6 družstev.

Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 24. 5. 2019. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: (slonkova@fsps.muni.cz nebo eslonkov@seznam.cz) a webmastrovi ČAH na adresu: cahbrno2019@websy.cz.

Počty účastníků

Individuální sporty:

Minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je min. počet 4 účastníků ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti – výjimky bod 2 a 3).

Kolektivní sporty:

Min. počet družstev v soutěži jsou 4 ze 3 různých oblastí. Max. počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:

 • basketbal: 12
 • baseball: 12
 • házená: 14
 • florbal: 17
 • fotbal: 18
 • futsal: 14
 • frisbee: 10
 • volejbal: 12

Ubytování

Je zajištěno na kolejích VUT v Brně a areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno – Královo Pole. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

Registrace na ubytování probíhá současně s registrací do soutěže.

Stravování

Pro ubytované je zajištěna snídaně, ostatní stravování si hradí účastníci sami – lze využít volné kapacity stravovacích zařízení VUT.

Doprava

Jízdné hradí vysílající školy.
Vyhledávání v mapách: Mapy.cz nebo Google Maps
Vyhledávání dopravního spojení po republice: www.jizdnirady.cz
Vyhledávání dopravního spojení po Brně: www.dnesnibrno.cz/mhd

Vedoucí, trenéři

Se zúčastní akce na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné na studentských pokojích (objednávka společně se studenty) nebo individuálně na Hotelu Palacký. www.kam.vutbr.cz. Na stravování lze využít volnou kapacitu stravovacích zařízení VUT.

Zdravotní zabezpečení

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

Tituly a medaile

Vítěz ČAH získává titul “Akademický mistr ČR”. První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy, případně věcné ceny.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

 • 1. místo: 6 bodů
 • 2. místo: 5 bodů
 • 3. místo: 4 body
 • 4. místo: 3 body
 • 5. místo: 2 body
 • 6. místo: 1 bod

Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Důležité termíny a informace

Otevření přihlášek: 15. 4. 2019
Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2019

Definitivní potvrzení/zrušení přihlášky do kvalifikací kolektivních sportů: 31. 3. 2019
(zaslat předsedovi příslušné komise a pořadateli ČAH)
Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 24. 5. 2019
Předsedové komisí zodpovídají za včasné oznámení vítězů kvalifikací pořadateli ČAH.

Více všeobecných informací pro školy i sportovce je v Manuálu sportovních přeborů vysokých škol 2019 a v Manuálu pro uspořádání Českých akademických her (www.caus.cz).

Akreditace sportovců

Akreditace registrovaných sportovců proběhne na jednotlivých sportovištích dle pokynů v propozicích soutěže. Družstva v kolektivních sportech předkládají potvrzené soupisky hráčů, v individuálních sportech studenti prokazují platným dokladem o studiu.

Stravování

MENZA VUT KOLEJNÍ 2, BLOK A 02, BRNO, 612 00; GPS 49.2313153N, 16.5704253E

 • Snídaně pro účastníky ČAH jsou zajištěny formou bufetu.
 • Doba pro vydávání snídaní je 7,00 – 9,00 hod.. V případě potřeby – přesun na sportoviště mimo kampus můžeme zajistit výdej snídaní od 6.30 hod.
 • Ve stejném areálu v menzách VUT je možné zakoupit menu dle aktuální nabídky (9.00 – 20.00).

Ubytování

KOLEJE VUT, KOLEJNÍ 2, BLOK A 02, BRNO, 612 00; GPS 49.2313153N, 16.5704253E

 • Studentům bude poskytnuto ubytování zdarma na 1 noc se snídaní. Objednávku ubytování je nutné provést současně s přihláškou na webových stránkách ČAH nejpozději do 5. 6. 2018.
 • Hosté, trenéři a vedoucí si hradí ubytování v hotovosti při nástupu na ubytování. Cena za osobu a noc se snídaní činí 350,- Kč na studentských pokojích. Tato lůžka je třeba objednat společně s registrací do soutěže. Hosté, trenéři a vedoucí, kteří chtějí využít hotelového ubytování (Hotel Palacký) si toto ubytování objednávají osobně www.hotel-palacky.cz (dvoulůžkový pokoj 1 + 1 se snídaní je za 550,- Kč pro každého; dvoulůžkový pokoj se snídaní 1 + 0 je za 600,- Kč).
 • Přihlášení sportovci z brněnských VŠ mají nárok na ubytování pouze ve výjimečných případech.
 • Při akreditaci na sportovišti předloží zaregistrovaní účastníci ČAH přihlašovací kartu na ubytování a obdrží průkaz na ubytování i poukaz na snídani. U kolektivních sportů je možné ubytování celé skupiny. Oba formuláře jsou ke stažení zde….
 • Cizinci na přihlašovací kartě vyplňují také číslo cestovního dokladu a číslo víza (údaje se musí posílat na cizineckou policii). Formulář přihlašovací karty pro cizince zde……
 • Účastníci her se mohou ubytovat v průběhu konání her. Vždy v době od 15,00 hod. do 20,00 hod. kdy bude na recepci kolejního bloku A 02 stálá služba organizátora. Ve výjimečných případech je možné se ubytovat i po 20,00 hodině (nepřetržitá služba je zajištěna ze strany kolejí VUT).
 • Před ukončením ubytování je nutné vyklidit pokoje do 10,00 hod.
 • Ubytovaní účastníci ČAH obdrží na 1 pokoj jen jeden klíč. Klíče od pokoje se odevzdávají po vyklizení pokojů. Za ztrátu klíče je účtován poplatek 500,- Kč.

Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni dodržovat kolejní, provozní a ubytovací řád.