Rejstřík MŠMT první fáze - připomenutí

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese rejstriksportu.msmt.cz , spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot (pouze právnické osoby). V této fázi bude umožněn hromadný zápis sdružených organizací. Vaše sdružené SK/TJ jsou tak zapsáním od střešní organizace či národního sportovního svazu zapsané a nemusejí se tak do Rejstříku zapisovat po vlastní ose.

V druhé fázi se budou zapisovat fyzické osoby (sportovci a trenéři) a ve třetí sportovní zařízení. K těmto dalším fázím bude MŠMT vydávat opět podrobný manuál a budete o těchto fázích důkladně informováni.

 Webová aplikace Rejstříku bude postupně doplňována o další funkcionality a aktualizována. V souvislosti s rozšiřováním aplikace bude doplňován i podrobný manuál, který je sportovním organizacím k dispozici na webových stránkách Rejstříku. V dalších verzích během následujících měsíců bude aplikace obsahovat funkcionality pro zápis fyzických osob (sportovci, trenéři) a sportovních zařízení.

Rejstřík je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v Rejstříku jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, ostatní údaje povinné ze zákona jsou obsaženy v neveřejné části Rejstříku.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail rejstrik.sportu@msmt.cz nebo přímo na Helpdesk na webových stránkách Rejstříku.