Propozice

Akademické mistrovství ČR ve stolním tenise

1. – 2. prosince 2019, Břeclav

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu
Místo konání soutěže: Břeclav, hala stolního tenisu MSK Břeclav, Lesní ulice
Termín soutěže: 1. – 2. 12. 2019
Ředitel soutěže: Ratajský Vít
Přihlášky: blackstone@tabletennis.cz

Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR.
Ubytování: Pořadatel zajistí dle objednávek.
Předpis: Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu ČAST a tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny rozhodčích, pořadatelů a řádem haly. Dvojice do párových disciplín (čtyřher) se budou přihlašovat v místě soutěže.
Systém soutěže:
Kategorie: dvouhra muži, ženy; čtyřhra muži, ženy; smíšená čtyřhra
Dvouhry – skupiny a vyřazovací systém.
Čtyřhry a smíšené čtyřhry – vyřazovací systém na jednu porážku, o třetí místo se nehraje.
Utkání se hrají na tři vítězné sety.
Losování: podle platných žebříčků ČAST v den losování. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce. Pořadatelé si vyhrazují právo případné změny systému dle počtu účastníků.
Prezence závodníků:  Neděle 1. 12. 2019 do 14.00 v místě soutěže.

Časový pořad:

Neděle
14.00 losování
14.30 – 19.00   1. soutěžní den
V případě, že se mistrovství nedohraje v neděli, bude se pokračovat v pondělí.
Pondělí
9.30 – 12.00    2. soutěžní den
Vyhlášení vítězů: Po skončení soutěže, hráči obdrží diplom, medaili a věcnou cenu
Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100,-Kč.
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. organizačnímu výboru se vkladem 500,- Kč.
Další informace: V neděli večer se uskuteční slavnostní večeře s ochutnávkou produktů z Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice.

Propozice ke stažení: