Zpráva o uspořádání

18. ročníku ČESKÝCH AKADEMICKÝCH HER Brno 2019

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu
Organizátor: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s VFU a UO Brno
Termín: 23. – 28.6.2019
Místo: Brno
Vedoucí KTV: RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT

Celkový počet účastníků:  1 889 (zaregistrováno), 1 645 (odprezentováno)

Počet vysokoškoláků, VOŠ:

 • Počet mužů: 946 celkem (odprezentováno)
 • Počet žen: 699 celkem (odprezentováno)

Počet účastníků podle zpráv ředitelů jednotlivých sportů:

Muži Ženy Celkový počet účastníků Počet škol
Aerobik 1 17 18 8
Atletika 93 63 156 25
Badminton 19 16 35 18
Basketbal 66 80 146 8
Bouldering 23 13 36 7
Fotbal 96 0 96 6
Florbal 88 82 170 10
Frisbee 47 33 80 8
Futsal 59 57 116 9
Házená  67 37 104 6
Cyklistika  20 6 26 16
Karate 21 16 37 9
Judo 29 11 40 9
Orientační běh 34 27 61 13
Plavání 52 46 98 17
Ploutvové plavání 23 20 43 17
Plážový volejbal 36 38 74 11
Softbal mix 30 24 54 4
Šplh 11 4 15 8
Tenis 26 13 39 15
Veslování 49 29 78 8
Volejbal 57 67 124 9
 CELKEM  946 699  1646  36 

Počet organizačních pracovníků: 238   z toho  150/individuální sporty a  88/kolektivní sporty
Počet zúčastněných škol (jmenovitě): celkem 36  z toho  31 VŠ, 4 VŠO, 1 zahraniční VŠ
Kolektivní sporty – celkový počet družstev: 70

 • Počet družstev M       30
 • Počet družstev Ž        28
 • Počet družstev MIX  12

 Výsledky bodovací soutěže škol

Bodovalo celkem 30 škol.

Pořadí Škola Body Počet účastníků
1. Univerzita Karlova v Praze 120 216
2. Masarykova univerzita 115 212
3. Vysoké učení technické v Brně 108 322
4. Univerzita Palackého Olomouc 97 159
5. Západočeská univerzita v Plzni 67.5 175
6. České vysoké učení technické v Praze 60.5 158
7. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 45.5 95
8. Mendelova univerzita v Brně 28 56
9. Česká zemědělská univerzita v Praze 22 48
Ostravská univerzita v Ostravě 22 70
11. Univerzita Pardubice 20.5 84
12. Vysoká škola ekonomická v Praze 18.5 43
13. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 17 35
14. Technická univerzita v Liberci 15.5 29
15. Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 15 45
16. Univerzita Hradec Králové 14.5 6
17. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 14 37
18. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 11 35
19. Univerzita obrany 7 18
20. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. 6 2
UK – Lékařská fakulta v Plzni 6 3
22. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 5 3
Slezská univerzita v Opavě 5 3
24. UK – Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4 4
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4 8
Vysoká škola finanční a správní Praha 4 2
27. Metropolitní univerzita Praha 3 3
28. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 2 4
29. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. 1.5 1
30. Vyšší odborná škola informačních studií 1 2

 

Krátké zhodnocení soutěže, připomínky – ředitelé:

Aerobik – vydařená akce; AM ČR zařadit do svazové soutěže nebo ČAH 1x za dva roky (neuniverziádní rok)

Atletika – vydařená akce; disciplíny s malým počtem startujících – zvážit vypsání jen těch se „zaručenou“ účastí, potom stačí jednodenní soutěž

Badminton – vydařená akce; bez připomínek a návrhů

Basketbal – vydařená akce; ČAH 1x za dva roky nebo raději pořádat jednotlivá AM; dřívější termín pro AM ČR – červen není vhodný; připomínky k pitnému režimu sportovců – je zbytečný tam, kde je v tělocvičnách dostupná pitná voda, místo toho zajistit pro každého účastníka bidon s potiskem ČAH nebo ČAUS

Bouldering – vydařená akce; bez připomínek a návrhů

Florbal – vydařená akce; zbytečné kontumace utkání pro malý počet hráčů (stanovení také minimálního počtu hráčů?) a nevyčerpání zabukovaného ubytování u 2 mimobrněnských družstev (odjezd hned po 1. hracím dnu)

Fotbal – vydařená akce; s ohledem na velmi teplé počasí by bylo vhodnější hrát soutěž na živém trávníku

Frisbee – vydařená akce; s ohledem na velmi teplé počasí by bylo vhodnější hrát soutěž na živém trávníku

Futsal – vydařená akce; bez připomínek a návrhů-byla by lepší delegace rozhodčích z regionu(vysoké náklady na řízení soutěže + cesťáky???)

Házená – vydařený turnaj v duchu fair play, bez závažných připomínek a návrhů – připomínky k dojezdnosti na sportoviště (hledat blíže k ubytovacím kapacitám)

Cyklistika XCO – vhodně vybraný areál pro tento typ závodu (povrch, dostupnost i zázemí); osvědčila se akce na klíč

Karate – bez připomínek a návrhů

Judo – bez připomínek a návrhů

Orientační běh – vhodné zařazení městské formy OB; v rozpočtech pamatovat na náklady spojené s tvorbou map

Plavání a ploutvové plavání – soutěž proběhla bez problémů, doporučení na zařazení plaveckých soutěží v květnu a na ÚT – ČT (ne okrajové dny týdne); požadavek na uvádění dosažených časů do registračního formuláře; zajistit sponzorské financování občerstvení a účastnických triček pro závodníky; specifikovat podmínky pro udělování titulů AM ČR v plaveckých štafetách

Plážový volejbal – vydařená akce; ČAH 1x za dva roky nebo raději pořádat jednotlivá AM nebo sdružit sporty podle druhu a pořádat samostatná AM pro 4 – 5 sportů (např. míčové hry, bojová umění,..) ; dřívější termín pro AM ČR – červen není vhodný

Softbal mix – formát se osvědčil, i když počet družstev byl také malý (výrazný odpad zaregistrovaných); zachovat minimální počet žen na hřišti – 2

Šplh – soutěž proběhla v netradičním prostředí, ale s dobrým ohlasem zúčastněných; doporučení pořádat každoročně oblastní přebory ve šplhu a konání soutěže AM ČR 1x za 2 roky

Tenis – je špatný systém povinného členství pro všechny zaregistrované hráče (500 Kč)

Veslování – bez připomínek a návrhů

Vodní sjezd a slalom – AM ČR zrušeno pro špatný stav vody na řece Svratce; doporučení pořádat AM ĆR jako součást nějakého svazového závodu

Volejbal – vydařená akce; ČAH 1x za dva roky nebo raději pořádat jednotlivá AM; dřívější termín pro AM ČR – červen není vhodný; připomínky k pitnému režimu sportovců – je zbytečný tam, kde je v tělocvičnách dostupná pitná voda, místo toho zajistit pro každého účastníka bidon s potiskem ČAH nebo ČAUS

Krátké zhodnocení akce, připomínky – zúčastněných škol:

FTK UP Olomouc – Mgr. V. Prukner, Ph.D.         

připomínky k soutěžnímu řádu SPVŠ a na ČAH k podmínkám pro uskutečnění soutěže házená – proběhla řádná kvalifikace, družstvo UP postoupilo na ČAH, ale zde byla jen 3 družstva a proto se soutěž nebodovala (hodnocení škol); problémy na škole s vyplácením mimořádných stipendií;

Krátké zhodnocení akce, připomínky – organizátor:

OV ČAH – Hana Lepková

 • celkem 6 jednání v době příprav (leden – červen 2019)
 • 3 porady ředitelů soutěží (říjen 2018 – červen 2019);
 • naplánované aktivity i termíny byly zrealizovány;
 • termín registrací byl o 1 týden prodloužen;
 • změny ohlašovány přes „aktuality“ na webu ČAH

PRHana Lepková

 • zpracována grafika ČAH Brno (webové banery, pozvánka na slavnostní zahájení, reklamní baner Purkyňova 93) – financováno CESA VUT;
 • článek v Deníku; slavnostní zahájení her na rektorátu VUT;
 • slavnostní zahájení her na rektorátu VUT s doprovodným programem (hradilo VUT);
 • účastnické tašky pro studenty s logem VUT (hradilo VUT);
 • vyrobena pořadatelská trika „ČAH Brno 2019“ pro pořadatelskou službu a organizátory (rozpočet CESA);

Doporučení: zajistit stálé partnerství ČAUS s Českou televizí a prezentací ČAH, zajistit stálého reklamního partnera ČAUS pro ČAH (účastnická trička, čepice, bidony, tašky)

STK – Eva Slonková

 • sportovní areály VUT, VFU a UO poskytly kvalitní sportovní zázemí; obdobně kvalitní byla i sportoviště spolupracujících sportovních organizací; doporučení dalším organizátorům – minimalizovat dlouhé přejezdy mezi ubytováním a místem soutěže;
 • některé sporty s minimální účastí (judo, karate, veslování – téměř 50% studenti pořádající VUT!!!!), vznikají i problémy s vyhlašováním akademických mistrů nebo se musí slučovat kategorie apod.;
 • u některých kolektivních sportů minimální počty hráčů – kontumace utkání pro zranění nebo odstoupení ze soutěže, mnohdy i bez oznámení!!!!
 • velmi rychlý výsledkový servis na webu – okamžitě po soutěžích;
 • aktualizovat manuál ČAH v souladu se změněnými podmínkami (povinnosti pořadatele, povinnosti organizátora, forma závěrečné zprávy organizátora);
 • sazebník výplat rozhodčích, delegování rozhodčích,…

WEB

Zpráva k webu – Hana Lepková

 • plynulé plnění stránek výsledky jednotlivých sportů i bodovací soutěže škol včetně zveřejňování reportážních fotografií (7 autorů fotek);
 • do budoucna je potřeba ve startovních listinách (zejména z UK) uvádět také fakultu – přehlednost pro vyplácení stipendií; zvážit zda nedat fakultu jako povinný údaj i pro výsledkové listiny;
 • facebook ČAH (samostatný informační kanál pro zajímavosti z ČAH, rozhovory,..), ale určitě neduplovat web – kompletní výsledky, všechny fotky; je to práce pro 1 osobu po celou dobu her!
 • ošetřit „stahování“ fotek z webu? (účastníci her x PR oddělení škol)?;
 • urychleně dořešit kapacitu serveru pro web ČAH (objem dat,…), zabezpečení stránek,…

Závěrečná zpráva k webu ČAH 2019 – Martin Sýkora

 • Web Českých akademických her běžel na redakčním systému Websy, do kterého bylo vytvořeno několik dalších modulů, pro správu registrací účastníků a následně i zadávání výsledků a zpracování podkladů pro ubytování.
 • Dále bylo třeba vytvořit uživatelské prostředí v rámci webu, které používali zástupci škol pro registrace účastníků a prostředí pro výpis výsledků.
 • Registrační a výsledkový systém a web je nyní ve stavu, kdy je připraven pro využití i při dalších ročnících ČAH. V případě využití, by z mé strany bylo zapotřebí pouze zduplikování webu a zprovoznění na nové adrese, redesign webu na grafiku nového ročníku a pár nastavení, které systém přizpůsobí potřebám nového organizátora. Obsah, fotogalerie, registrace škol, registrace účastníků, zadávání výsledků – to vše je nyní možné po krátkém zaškolení spravovat i bez přítomnosti webmastera.
 • Zprovoznění webu na serveru ČAUS s sebou neslo pár překážek. Na serveru běžela velice zastaralá verze PHP (verze 5.3 – podpora skončila v roce 2014), která nebyla kompatibilní se systémem Websy. Tento problém byl obratem vyřešen aktualizací PHP na nejnovější verzi. Další dílčí problémy s přesměrování apod. byly postupně vyřešeny a web mohl být spuštěn. Na příští ročníky by určitě bylo na místě zprovoznit web na zabezpečeném protokolu HTTPS, který se pomalu začíná stávat standardem, zvláště u webů, kde se zadávají osobní údaje.
 • Pár nápadů a návrhů na závěr:
 • České akademické hry by si jistě zasloužily větší mediální prostor.
 • Při zadávání výsledků do systému jsem přemýšlel nad spravedlností bodovací soutěže. Atletika a plavání dohromady zahrnují více jak polovinu všech disciplín, avšak do celkového bodování je možné za tyto sporty získat stejně jako například za šplh (celkem 3 disciplíny) nebo orientační běh (4 disciplíny). Společně s Lukášem Olejníčkem (administrativa pro OV ČAH) nás napadly dvě možné varianty bodovací soutěže škol, které by mohly být spravedlivější:

○ Olympijský systém: stejně jako doposud by se za každou disciplínu rozdalo 1-6 bodů, avšak tyto body už by se rovnou započítávaly do celkového bodování a nepřepočítávaly by se přes sporty.

○ Rozdělit v bodování atletiku a plavání na více sportů. Například běhy, hody a vrhy, skoky, plavání pak například podle stylů. Nevím, do jaké míry je toto realizovatelné a jak by to bylo i srozumitelné pro účastníky.

 • Facebook – událost na FB byla bohužel založena pozdě. Měsíc před takto velkou akcí je na prostředek ke komunikaci s účastníky málo. Založení události už v lednu, únoru by určitě nebylo na škodu.
 • Facebook – osobně bych zvážil založení samostatné FB stránky České akademické hry . Stránka by mohla získat To se mi líbí i od lidí, kteří by nesledují FB stránku ČAUS.

UBYTOVÁNÍ se snídaní – Pavla Vítová

 • organizace ubytování záleží na domluvě s ubytovatelem; my jsme si dělali ubytování sami a osvědčilo se nám předubytování přímo na sportovištích při akreditaci;
 • nekázeň při registracích = špatné počty a jiná jména (cca 300 neodebraných rezervací) a také nerespektování pokynů k ubytování na webu;
 • doporučení: bylo by organizačně jednodušší uhradit všem 2 noci bez snídaní – před soutěží a během soutěže, zjednodušilo by to herní systémy a nekázeň při odběru snídaní (hodně nevyzvednutých);

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ akce – Marie Blahutková

 • po výměně vedení SŠZ nedošlo k dohodě o praxích studentů, bylo řešeno profesionálními zdravotníky (požadavek na vyšší odměny?!?!);
 • zapojeno 8 profesionálních zdravotníků (někde dohled na více sportů – výhoda velkého sportovního areálu);
 • na 4 sportech byl přítomen lékař;
 • s ohledem na velmi teplé počasí a typ poranění se osvědčil chladící sprej a sypaný led;
 • za celou dobu konání ČAH bylo ošetřeno 80 drobných poranění na místě a 12 úrazů si vyžádalo transport do zdravotnického zařízení;

EKONOMIKA – Hana Lepková

 • zvážit některé sporty (více disciplín – veslování, aerobik, šplh, vodní slalom a sjezd, horská kola, aj.) s efektivitou finančních nákladů (pořád stejná jména)!!!; bylo by účelnější takové sporty zařadit pro AM ČR do některé ze svazových soutěží;
 • dořešit financování odměn rozhodčím – velké disproporce mezi sporty; tlak sportovních komisí – např. futsal pískají rozhodčí ze severních Čech, odměny jak na ligu (obdobně fotbal), i když jsou zkrácené herní časy; zbytečně vyhozené finance za cesťáky;
 • mění se sazby od podzimu do jara; co se domluví a schválí na poradě předsedů sportů (listopad), tak by mělo platit a ne to měnit za pochodu (např. plážový volejbal, futsal, fotbal)

Hlavní funkcionáři závodu – Organizační výbor ČAH:

Čestné předsednictvo
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c.         rektor VUT
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA                     rektor VFU
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.          rektor UO
PaedDr. Ivana Ertlová                                                 předseda ČAUS
Předseda
RNDr. Hana Lepková                     ředitelka CESA
Místopředsedové
Mgr. Jiří Chodníček                        VFU
Mgr. Petr Hanák                             OU
Sekretář ČAH
Mgr. Lukáš Olejníček                     administrativa,  CESA
STK
RNDr. Eva Slonková                      ČAUS
Mgr. Václav Kotrbáček                  CESA
Technické zajištění
Marián Kovács                                CESA
Ubytování
Bc. et Bc. Pavla Vítová                   CESA
Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.            KaM VUT
Web
Ing.  Radek Hranický                      VUT       součinnost s ČAUS
Martin Sýkora                                 VUT
Ing. Anna Kruljacová                     VUT
PR, media
Mgr. Radana Kolčavová                VUT
Mgr. Markéta Štenclová               ČAUS
Doprovodný program
Ing. Renata Herrmannová            VUT       V.I.P. a slavnostní zahájení
Ing. Pavel Maxera                          VUT       studenti

Organizační zajištění – ředitelé soutěží:
aerobik                                             (Muchová, VUT-SA PPV F1)
atletika                                             (Adamík, VUT-SA PPV)
badminton                                       (Chodníček, VFU);
basketbal M i Ž                               (Kundera, VUT PUR)
bojová umění – judo                     (Žižka, SK K. Pole)
bojová umění – karate                  (Vrbík, TJ Tesla)
bouldering                                       (Kozlová, VUT-BC FCM)
cyklistika – MTB                            (Chlíbková, Bike aréna Anthropos, Pisárky)
frisbee                                               (Kotrbáček, VUT-SA PPV)
futsal M                                            (Pašek, VUT-SA PPV)
florbal M i Ž                                     (Kotrbáček, VUT-SH PPV)
fotbal M                                            (Hajnovič, VUT-SA PPV)
házená                                               (Kubernát-VFU, Maloměřice)
orientační běh                                 (Korvas, KOS Žabovřesky)
plavání, plavání s ploutvemi        (Bátorová/Hanák; bazén UO)
plážový volejbal M i Ž                    (Kundera, Sokolské koupaliště)
softbal MIX                                      (Šťastný, Hroši)
šplh                                                    (Muchová/Migdau; areál UO)
tenis                                                   (Hajnovič, BTK Bystrc)
veslování                                           (Macas; ČVK Brno – přehrada)
vodní slalom                                    (Nováková, Riviéra)
volejbal M i Ž                                   (Kundera, VUT-PUR)

Brno, 31.8.2019
zpracovala: RNDr. Hana Lepková, předseda OV ČAH Brno 2019