Propozice 3.kolo VŠ Ligy v běhu na lyžích 2018/2019

KTV FF UK a VSK Humanita Praha pořádají

III. kolo VŠ LIGY v běhu na lyžích pro rok 2019

Memoriál O. Nováka – veřejný závod pro neregistrované

 

Pořadatel:   Katedra tělesné výchovy a sportu FF UK v Praze ve spolupráci s VSK Humanita – lyžařský oddíl, Pražským svazem lyžařů a Českou asociací univerzitního sportu
Datum konání:   19. – 20. 1. 2019
Místo konání:   Jilemnice – lyžařský areál SKI Jilemnice

Závodní kancelář:   v pátek internát U Labutě – Jilemnice, v době konání závodu v místě startu

Účast:

  • Klasifikační závod Pražského svazu v běhu na lyžích pro rok 2019 – veřejný závod

  • III. kolo VŠ liga – členové VŠ jednot
  • Memoriál O. Nováka – veřejný závod, neregistrovaní ve Svazu lyžařů

Přihlášky:  do 17. 1. 2019 20:00 elektronicky  casomira.ifire.cz/race, přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, VT, název oddílu, název VŠ, datum narození a vyznačení závodů, kterých se zúčastní.

Na přihlášce prosíme o spojení na mobil nebo email.

Přihlášky štafet proběhnou po sobotním závodě v lyžařském areálu.

Prezence: 

  • pátek 18. 1. 2019 od 20:00 do 21:00 závodní kancelář – internát U Labutě
  • sobota 19. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 v závodní kanceláři v lyžařském areálu
  • neděle 20. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 v závodní kanceláři v lyžařském areálu

Startovní čísla budou vydávána dle pokynů při prezentaci, při ztrátě závodního čísla účtujeme 300,- Kč.

Losování: 18. 1. 2019 ve 22:00 v závodní kanceláři – internát U Labutě
Hlavní funkcionáři závodu: 
ředitel – PaedDr. Eva Šeflová, e-mail: eva.seflova@ff.cunit.cz, mobil: 723 559 359
sekretář – Klára Hausmannová
velitel trati – PaedDr. Radim Antoš
zdravotník – MUDr. Adam Jindra
Ubytování, stravování a doprava: Pořadatel nezajišťuje.
Úhrada: Závodníci startují na náklady vysílající složky.
Tratě: Hraběnka – lyžařský areál SKI Jilemnice
Ceny: Nejlepší závodníci obdrží diplomy a ceny věnované partnery závodu.
Vyhlášení výsledků na stadionu po dojezdu mládežnických kategorií a po dojezdu dospělých.
Startovné:

  • Žáci a dorost 40,- Kč
  • Ostatní 80,- Kč za každého závodníka, 100,- Kč za každého závodníka přihlášeného v den závodu
  • Štafety 300,- Kč vždy splatné v hotovosti při prezentaci

Protesty: Podle pravidel lyžování písemně do 15 minut po ukončení závodu se vkladem 500,- Kč bez nároku na vrácení při zamítnutí protestu.
Odvolání závodů: V případě nepříznivých sněhových podmínek telefonicky dne 17. 1. 2019 do 18:00.
Kategorie, tratě: K = klasicky V = volně

Časový harmonogram:

rok narození sobota 20. 1. neděle 21. 1. start sobota i neděle

Hromadný start štafet – cca 11:00

Smíšené štafety – VOLNĚ: 1. úsek ŽENA 3 km – 2. úsek MUŽ 6 km – 3. úsek ŽENA 3 km – 4. úsek MUŽ 6 km

Závodník smí startovat pouze v jedné soutěžní štafetě. Závodník smí jet ve více štafetách, pakliže je předem jednoznačně určeno, která štafeta je soutěžní a která mimo soutěž.

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí!