Online seminář "Využití DNS metody v lekcích jógy" s Olgou Tajovskou měl úspěch

Online seminář na téma “Využití DNS metody v lekcích jógy” s Olgou Tajovskou měl úspěch

 

 

V úterý 30. 3. 2021 se pod záštitou ČAUS a NSA uskutečnil online formou specializovaný seminář s Mgr. Olgou Tajovskou. Tématem semináře bylo využití DNS metody (dynamická neuromuskulární stabilizace) v lekcích jógy.  

Semináře se zúčastnilo 60 zájemců z řad tělovýchovných pracovníků i studentů (UK, FaF a LF Hradec Králové, VŠCHT, VŠE, ČVUT).

Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D., KTV PřF, UK Praha