Nevíte, co s načatým večerem?

V rámci Děkanského sportovního dne Přírodovědecké fakulty UK pořádá VSS Přírodověda Praha + KTV PřF UK

NOČNÍ ORIENTAČNÍ ZÁVOD SMÍŠENÝCH DVOJIC

DATUM: čtvrtek 21. dubna 2016

MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní centrum UK Hostivař + lesopark Hostivař

DOPRAVA: ze stanice metra Skalka (Háje) BUS č. 125, 183 do zastávky Gercenova a pěšky do SCUK

KATEGORIE:

 • K – krátká trať – stanovené pořadí kontrol, úvodní shluk kontrol s volným pořadím, délka cca 5 km
 • D – dlouhá trať – letos opravdu dlouhá, dlouhé postupy s volbou, úvodní shluk kontrol s volným pořadím kontrol, délka cca 15 km !
 • E – elita – poběží se na mapě „ Alenka v říši divů-věř svému srdci“, tím je řečeno vše. Délka cca 8 km
 • S – skorelauf – volné pořadí kontrol, časový limit 80 min.

HODNOCENÍ:

 • kategorie K, D, E: zvítězí ten, kdo nejrychleji najde všechny dané kontroly ve správném pořadí.
 • kategorie S: trať s volným pořadím kontrol. Pořadí i množství nalezených kontrol si každý volí sám, je však třeba dodržet časový limit 80 min. Za jeho překročení je penalizace (prvních 5 minut -1bod za každou započatou minutu, poté – 5 bodů za každou započatou minutu).
 • Vítězí dvojice s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas.

PŘIHLÁŠKY: do středy 20. 4. do 12 hodin – odkaz na přihlašovací formulář najdete na adrese http://www.priro.eu

STARTOVNÉ: 100,- Kč za dvojici (dodatečné přihlášky 150,- Kč). Dodatečné přihlášky na místě jsou limitovány možnostmi pořadatele.

PREZENCE: od 19:00 do 19:45 ve vstupní hale SCUK v Hostivaři

START: 00 = 20:30 hodin, hromadný start po vlnách v časových intervalech

MAPA: HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA – stav březen 2015

ZPŮSOB RAŽENÍ: klasický (pomocí kleští do průkazky)

RŮZNÉ:

 • Závodníci a pořadatelé se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
 • Hlavní silnici přebíhat pouze po vyznačeném přechodu pro chodce!
 • V areálu SCUK jsou k dispozici šatny, vezměte si s sebou zámek na uzamčení skříňky.
 • Uzavření cíle a sběr zbylých kontrol ve 23:30 hodin.
 • Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 23:30 hodin.
 • Zakončení akce 24:00 hodin.

INFORMACE: další pokyny k závodu budou zveřejněny na http://www.priro.eu

ŘEDITELKA ZÁVODU: Mirka Šafandová

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Renata Neumannová

STAVITEL TRATÍ: Luboš Král