Nový dotační program MŠMT pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

MŠMT zveřejnilo seznam SK/TJ, kterým byla přidělena státní podpora z nového programu MŠMT VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Na stránkách MŠMT jsou zveřejněny seznamy http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu. Ke dni zveřejnění seznamů je zřejmé, že na dotaci se může těšit 2 901 SK/TJ. Dalších 291 žadatelů bylo ministerstvem vyzváno, aby napravili nedostatky v podaných žádostech, aby mohli dotaci též ob-držet. Z celkového počtu 3259 žádostí tak je dosud vyřazeno pouze 67 těch, které nemají šanci splnit programem stanovené podmínky. V roce 2016 hodlá MŠMT rozdělit v programu VIII celkem 340 mil. Kč. Program, i díky zájmu žadatelů, považuje ministerstvo pro život základních článků sportu za důležitý, a pro rok 2017 avizovala ministryně K. Valachová zdvojnásobení částky. Současně připravuje MŠMT kontrolu údajů, které do žádostí jednotlivé spolky letos uvedly a rádo by i pozměnilo pro rok 2017 kritéria pro rozdělování.