Kvalifikace ČAH 2019: Futsal muži (Čechy Východ)

Propozice

Kvalifikace na České akademické hry 2019 Futsal muži – Čechy východ

14. května 2019, Ústí nad Labem

 

Propozice kvalifikace v oblasti Čechy východ

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), komise futsalu
Realizátor: KTVS PF UJEP Ústí n. L.
Místo konání soutěže: Sportovní hala a hřiště s umělou trávou UJEP Ústí n. L., České mládeže 8, UJEP Ústí n. L.
Termín soutěže: 14. 5. 2019 od 9 h
Ředitel soutěže: dr. Jan Kresta, 605 858 716, krepsik@email.cz
Potvrzení účasti: do 10. 5. 2019 – pouze předem přihlášené univerzity: UJEP, UK H.K., UHK, TULI
Podmínky účasti: Dle brožury SPVŠ (ke stažení na webu ČAUS) mohou startovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2019. Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus). Družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.
Výjimky: —
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje, pouze doporučí.
Doprava: Dle brožury SPVŠ.
Náhrady studentům: Dle brožury SPVŠ.

Technická ustanovení:
Předpis: Hraje se podle platných pravidel futsalu FIFA; rozpisu utkání; kritérií pro určení pořadí ve skupině, tj. pokud mají po ukončení skupiny dvě nebo více družstev stejný počet bodů rozhoduje:

  1. větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních
  2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
  3. větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních
  4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání
  5. větší počet branek ve všech utkáních
  6. los

Náležitosti družstev: Soupiska potvrzená vysílací složkou.
Systém soutěže: Bude určen dle počtu potvrzených družstev.
Prezence závodníků: Nejpozději 30 min před prvním utkáním družstva.
Rozpis utkání: Bude určen dle počtu potvrzených družstev.
Námitky: Do 15 min po ukončení utkání řediteli s vkladem 100 Kč.
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 2 hod. po ukončení soutěže komisi futsalu ČAUS s vkladem 500 Kč.
Postupující na ČAH z této oblasti: Pouze vítěz!
Další pokyny/ informace:

  • Soutěž proběhne ve sportovní hale (povolena pouze sálová obuv) a v případě nemožnosti uskutečnit ji v hale, proběhne na hřišti s umělou travou (povoleny i turfy, lisovky; zakázány kopačky s vyměnitelnými kolíky).
  • Zdůrazňujeme povinnost holenních chráničů.
  • Sankce na červenou kartu je min. jedno utkání stop v následujícím utkání družstva nebo dle rozhodnutí disciplinární komise.

Mgr. Jan Kresta, Ph.D., ředitel soutěže a předseda sport. komise ČAUS

Propozice ke stažení: