Oblastní přebory ve volejbale Morava sever + jih

Kvalifikace na ČAH Brno 2019

15. a 17. května 2019, Brno

 

Pořadatel: ÚTVS VFU BRNO, Palackého ulice 1 – 3, 612 42 Brno
Místo: hala Veterinární a farmaceutické univerzity, Palackého tř. 1946/ 1, Brno, 612 42
Termíny:
středa  15. 5. 2019      v 9,00 hod.      ženy
pátek   17. 5. 2019      v 9,00 hod.      muži
Funkcionáři:
ředitel turnaje – PaedDr. Jan Kubernát
hlavní rozhodčí – Miloš Kosík
Přihlášky: na adresu pořadatele nejpozději do 4. 5. 2019
Prezence: DRUŽSTEV MUŽŮ A  ŽEN  v 8,30 hod. v hale s potvrzenou soupiskou hráčů
Postup: vítěz + případně 2. podle počtu družstev v jednotlivých kvalifikacích na ČAH 2019
Technické ustanovení: Hraje se podle platných pravidel ČVS. Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.
Upozornění: Družstva hrají v jednotných dresech!!! Jinak nebudou do soutěže přijata!!!

Informace: PaedDr. Jan Kubernát, tel.: 541562135, mobil: 724335693, email: kubernatj@vfu.cz

V Brně 21. 3. 2019, Jan Kubernát, ředitel turnaje