Akční plán rozvoje sportu 2020-2021. Úspěšné sporty by měly získat větší podporu.

Národní sportovní agentura podala návrh Akčního plánu rozvoje sportu 2020-2021. Úspěšné sporty by měly získat větší podporu.

 

Vláda České republiky na jednání dne 20. dubna 2020 projednávala a následně schválila “Akční plán rozvoje sportu v letech 2020 a 2021” předložený předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Akční plán v plném znění bude uveřejněn na stránkách ČAUS.

Celý článek si můžete přečíst na: sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/nsa-chce-vytipovat-uspesne-sporty-ty-budou-pozivat-vetsi-podporu