34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka - výsledky

34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka

 

Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců z 11 fakult.

Letošní závod se uskutečnil za velkého zájmu studentů i diváků v atmosféře plné napětí i kvalitních sportovních výkonů. Závody byly ukázkou plavecké úrovně pražských vysokoškolských studentů a jejich zájmu o plavání. Startovalo 21 štafet z 11 fakult pražských vysokých škol.

Řádní studenti denního studia i hosté se utkali v disciplínách 8 x 50 m prsa a 8 x 50 m volný způsob. Tento závod je atraktivní tím, že dokáže vtáhnout svou atmosférou nejen špičkové sportovce, ale také velký počet studentů i aktivních sportovců, kteří s plaveckým tréninkem teprve začínají. Štafetu tvoří 8 sportovců z toho minimálně dvě ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí a musí obě štafety absolvovat ve stejném složení. Fakulty mohou postavit i více štafet, ale závodník může startovat pouze jedenkrát v první a druhé disciplíně. Konečné pořadí fakult se získá součtem časů obou štafet.

Memoriál PhDr. Miroslava Bubníka se konal ve sportovním centru UK v Hostivaři. Sportovní akce je každoročně věnována vzpomínce na kolegu, vynikajícího plavce a všestranného sportovce, který svým mimořádným přístupem ovlivnil celé generace studentů.

Plavecké štafety byly ukončeny slavnostním vyhlášením výsledků. Vítězný pohár, ceny a drobné pozornosti předával pan děkan a vedoucí KTV PřF UK  Mgr.Lukáš Frantál. Za mimořádně vydařený průběh závodů děkujeme všem rozhodčím, trenérům, MŠMT, České asociaci univerzitního sportu a především vedení Přírodovědecké fakulty.

Zdroj: www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vysledky-34-rocniku-memorialu-phdr-miroslava-bubnika-1

Výsledky ke stažení

 

Fotogalerie závodu: