TOP 10 sportovců VŠB-TU Ostrava 2018

Stalo se již tradicí, že se na akademické půdě VŠB – TU Ostrava, v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii, vyhlašuje TOP 10 – Desítka nejlepších sportovců VŠB-TUO za uplynulý akademický rok. Výsledky studentů-sportovců byly v akademickém roce 2017/18 vynikající a pro katedru tělesné výchovy a sportu bylo opravdu velmi složité vybrat pouze tu desítku nejlepších! Vedení VŠB-TUO si velmi váží výkonů, které studenti předvádějí na sportovních soutěžích doma i v zahraničí, protože mnohdy není vůbec jednoduché skloubit těžký sportovní trénink s náročným studiem. Rektor VŠB – TU Ostrava prof.RNDr.Václav Snášel, CSc. předal pamětní listy a drobné dárky v rámci Slavnostní vědecké rady těmto studentům, viz. příloha:

 

Mgr.Jiří Žídek, zást.ved.KTVS VŠB-TUO