Vzpěrači budou bojovat o titul Akademického mistra ČR 2021 v sobotu 14. 8. v Brně

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Pořadatel: Fakulta sportovních studií MU Brno a Český svaz vzpírání
Datum: 14. 8. 2021
Místo: Fakulta sportovních studií MU Brno, Kamenice 5, 625 00

Přihlášky: od 1. 7. do 7. 8. 2021 zasílejte na e-mail JGasior@seznam.cz. Uvést jméno, datum narození, hmotnostní kategorii, název VŠ a vstupní dvojboj.
HK pro přihlašování: Ž – 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 kg

M – 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 kg

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.
Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu.
Ubytování: V případě zájmu o ubytování napište email na adresu tereza.kralova@fsps.muni.cz nejpozději do 31.7.2021. Po tomto termínu již negarantujeme ubytování, napsat však o něj lze. Pro závodníky AMČR ve vzpírání je ubytování na jednu noc zdarma.
Stravování: Každému studentovi bude poskytnuta láhev vody a drobná svačina.
Doprava: Každý student si zajišťuje dopravu samostatně.
Poskytnuté náhrady studentům:
Veřejnou dopravou – Bude proplacena na základě doložených jízdenek. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o cestovních náhradách není nutné při účtování jízdného předkládat zpáteční jízdenky. Studenti jsou povinni využít studentské slevy.
Autem – kilometrovné – Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním pokynem VV ČAUS a to: osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy. Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz, pokud mu nebudou pořadatelem náklady proplaceny v hotovosti, udá čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána. V cestovním příkaze uvede jména osob, které společně v autě cestovaly, případně materiál, který převážel. Při vyúčtování je nutné předložit technický průkaz daného vozidla.
Závodní kancelář: Místnost E34/305, kancelář Mgr. Tereza Králová.
Prezence závodníků: do 10:00 hodin v recepci budovy Fakulty sportovních studií.
Předběžný časový porad:

Skupina Začátek soutěže Vážení
1. skupina (př. Ž 55-59 kg) 9:00 7:00
2. skupina (př. M 73-81 kg) 11:00 9:00
3. skupina 13:00 11:00
4. skupina 15:00 13:00
5. skupina 17:00 15:00

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR ve vzpírání pro rok 2021.“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Pravidla: Soutěží se podle pravidel vzpírání IWF, tohoto rozpisu a soutěžního řádu ČSV.
Nejméně tři ženské kategorie (např. do 59 kg, do 71 kg a nad 71 kg) a nejméně tři mužské kategorie (např. do 81 kg, do 96 kg a nad 96 kg).
Dle počtu přihlášených mohou být tyto kategorie případně upraveny nebo navýšeny. Minimum jsou alespoň 4 účastníci v jedné HK z alespoň dvou vysokých škol.
Hlavní činovníci závodu: Ředitelka soutěž Mgr. Tereza Králová, hlavní rozhodčí Daniel Kolář ml., technický ředitel Bc. Petr Sedláček.
Různé: Každý účastník se musí na událost AMČR 2021 stát členem ČSV. Pro přihlášení si vytiskněte přihlašovací formulář (Akademické mistrovství ČR ve vzpírání – Český svaz vzpírání (vzpirani.cz)) a odešlete s přiloženou pasovou fotografií na adresu Český svaz vzpírání, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 41191846.

Propozice ke stažení: