Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025

Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025

 

Vláda ČR v pondělí 20. dubna schválila II. Akční plán Národní sportovní agentury na období 2020-2021 ke koncepci SPORT 2016-2025. Koncepce obsahuje strategické cíle, které směřují k rozvoji sportu v České republice a jsou rozděleny do osmi tematických oblastí sportovní politiky.

  • Rozvoj sportu pro všechny
  • Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců
  • Rozvoj školního a univerzitního sportu
  • Odbornost ve sportu
  • Obnova a budování sportovních zařízení
  • Sport handicapovaných
  • Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR
  • Komerční sport

Za zásadní II. Akční plán považuje rozvoj sportovní infrastruktury. Podle údajů České unie sportu jsou sportovní zařízení průměrně stará 49 let, většina z nich byla postavena před rokem 1989 a je tedy nutná zásadní obnova.

I. Akční plán také upozorňuje na nutnost vzniku nového zákona o sportu. Do konce roku 2021 by měla být hotova analýza současného stavu a potřeb, která bude sloužit jako podklad k tvorbě nového zákona.

Za jednu z priorit považuje II. Akční plán také jasné vymezení okruhu sportů, které budou zařazeny do systému preferovaných sportů. Česká republika je příliš malá na to, aby ve stejném rozsahu podporovala všechna sportovní odvětví, proto si NSA klade za cíl vytipovat a definovat sport (odvětví), k nimž má Česká republika dostatečné zázemí, zkušenosti a předpoklady, aby mohla dosahovat sportovních úspěchů. Obdobným způsobem postupují například Maďarsko, Norsko nebo Velká Británie. Současně s preferováním některých sportů by měly být vytvořeny i podmínky pro úspěšné jednotlivce z jiných odvětví.

V oblasti sportovní reprezentace se II. Akční plán zaměřuje na úpravu financování a činnosti resortních sportovních center, spadajících pod ministerstva obrany (Dukla), vnitra (Olymp) a školství (Victoria – Vysokoškolské sportovní centrum).

Vedle sportovní reprezentace chce II. Akční plán rozvíjet také sport handicapovaných a sport pro všechny, podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců a rozvíjet školní a univerzitní sport. S rozvojem pohybové gramotnosti by se mělo začít od útlého věku. Kvalifikovaní sportovní odborníci by se proto měli zapojit do pohybových aktivit a dovedností dětí v mateřských školách.

S tím vším souvisí potřeba navyšování prostředků ze státního rozpočtu. Letos je na sport počítáno s částkou 8,5 miliardy korun. Před vypuknutím epidemie koronaviru se mělo jednat o nárůstu prostředků na sport na další období, především pro investice do infrastruktury. Definitivní rozhodnutí bude záležet na celkových dopadech koronavirové krize do veřejných financí.

Zdroj: www.agenturasport.cz/2020/04/21/vlada-schvalila-akcni-plan-ke-koncepci-sport-2025/

Akční plán Koncepce SPORT 2025 ke stažení: