Studium MBA s finanční podporou ČOV

nabídkou studia na škole European School of Business & Management SE, u něhož můžete využít finanční podporu Českého olympijského výboru, kterou nabízí v rámci svého nově vzniklého programu podpory vzdělávacích a rozvojových aktivit pro vrcholové sportovce. Tento program má za úkol pomoci sportovcům v jejich rozvoji po ukončení sportovní kariéry a to finanční podporou jejich studia.

European School of Business & Management SE je mezinárodní škola nabízející studium MBA postavené na Oxfordském systému výuky, který je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a  dovedností a  jejich demonstraci v  reálném životě a  praxi. Cílem je poskytovat kvalitní a  přínosné vzdělání s  ohledem na časovou flexibilitu studenta.

V současné době přijímají přihlášky do 15 specializovaných programů MBA, z nichž by Vás mohl nejvíce zaujmout program Sportovní management, jehož brožuru najdete v příloze. Avšak i další z programů, které nabízíme, pro Vás jistě mohou být zajímavé, proto navštivte naše stránky www.esbm.cz, kde se dozvíte více informací o studiu.