Seminář: Úroveň basketbalu na ČAH a AM ČR v basketbalu 3x3

Česká asociace univerzitního sportu

Vás zve na specializovaný seminář

Úroveň basketbalu na ČAH a na Akademickém mistrovství ČR v basketbalu 3 x 3

Véska, 12. – 13. května 2019

 

Datum:            12. – 13. 5. 2019
Místo:              Hotel S-PORT, Véska 91, 783 16,  Dolany Véska
Pořadatel:        ČAUS ve spolupráci s FTK UP a SKUP Olomouc (Mgr. Petr Reich PhD., telefon: 776 838 666, e-mail: petr.reich@upol.cz)

Seminář je určen především pro členy komise basketbalu a pořadatelů kvalifikací, kteří obdrželi mailovou pozvánku. Ostatní případní zájemci se musí předem domluvit s předsedou komise basketbalu (Mgr. Petr Reich, Ph.D.) a semináře by se zúčastnili na náklady vysílající složky.

Přihlášení:       e-mailem do 26. 4. 2019 na adresu Mgr. Petr Reich PhD., petr.reich@upol.cz

Ubytování, stravování: Hrazeno z prostředků ČAUS
Doprava:         Hradí vysílající složka

Program:

12. 5. (Ne)
14:00 Příjezd, ubytování
15:00 Strategie VV ČAUS při organizaci univerzitních soutěží v basketbalu
RNDr. Svatopluk Horák (FTK UP Olomouc, člen VV ČAUS)
16:00 Pořádání kvalifikací v basketbalu 5–5 v jednotlivých oblastech
Mgr. Petr Reich, Ph.D. (FTK UP Olomouc, předseda komise basketbalu ČAUS)
17:00 Koncepce a příprava projektu Univerzitní školní liga v basketbalu 5–5 a 3–3
Mgr. Petr Reich, Ph.D. (FTK UP Olomouc, předseda komise basketbalu ČAUS)
18:00 Pořadatelství AM ČR v basketbalu 3–3
Mgr. Petr Reich, Ph.D. (FTK UP Olomouc, předseda komise basketbalu ČAUS)
Večeře
20:00 Rozšířená schůze subkomise basketbalu ČAUS
13. 5. (Po)
8:00 Snídaně
9:00 Nové trendy v basketbalu 3–3
Zdeněk Latík (předseda dozorčí rady ČBF)
Ukončení semináře