Rektorský sportovní den UK 2016

Rektorský sportovní den je dokladem toho, že tělesná výchova a sport má na vysoké škole stále své místo. Zvláště v letošním roce, který je i rokem XXXI. letních olympijských her, je projevem sounáležitosti vysokoškolského sportu a tělesné výchovy s tělesnou kulturou 21. století.

Rektorský sportovní den je zasvěcen pohybu a především radosti z tohoto pohybu.

Letošní nabídka tělovýchovných a sportovních aktivit snad uspokojí každého zájemce. Je připravena řada sportovních soutěží jak pro studentská družstva, tak pro jednotlivce. Na své si přijdou zájemci o atletiku, aerobik, basketbal, florbal, fotbal, volejbal, plavání, tenis, ale i o cyklistiku, orientační běh, kanoistiku, rafting, lezení na umělé stěně atd. Výběr je velmi pestrý. Tradičně jsou zařazeny i pohybové aktivity pro tělesně postižené. Vedle sportovních soutěží je organizována i řada pohybových aktivit, kam si mohou přijít zájemci jen tak zacvičit, nebo jak se říká protáhnout si tělo.

Koordinací letošního Rektorského sportovního dne byla pověřena Katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Do organizace se však zapojí i všechny katedry a ústavy tělesné výchovy UK, které se pravidelně podílejí na složení mozaiky programu RSD jednotlivými dílčími sportovními disciplínami. Ať už se rozhodnete aktivně účastnit kteréhokoli sportu nebo přijdete jako diváci povzbudit své kamarády, přejeme vám krásné sportovní zážitky.

Rektorský sportovní den, který se letos koná ve středu 4.května, je akcí pro všechny studenty, pedagogy i zaměstnance UK.

Pro tento den platí stejně jako pro olympijské hry: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se !

Více na: http://rektorskyden.cuni.cz/RD-1.html