Přihlášky do Univerzitní fotbalové ligy 2023

Přihlášky do Univerzitní fotbalové ligy 2023

 

Foto: Markéta Štenclová

Česká asociace univerzitního sportu otevřela možnost vysokým školám přihlásit se do Univerzitní fotbalové ligy v roce 2023. Přihlašování je možné do 18. září 2022.

Vysoké školy, které mají zájem, aby jejich tým hrál ČAUS Univerzitní fotbalovou ligu (UFoL) v roce 2023, se mohou přihlásit nejpozději do 18. 9. 2022 na email ředitele soutěže Pavla Korbeláře pavel.korbelar@cvut.cz.

V případě vyššího zájmu o účast v lize by se odehrála na podzim kvalifikace. O této možnosti budou zájemci včas informováni po uplynutí lhůty pro přihlašování. Maximální počet týmů v UFoL je 20.

Přihlášku zasílá kompetentní osoba, která přihlašuje týmy na ČAH (ředitel ústavu, vedoucí katedry TV, proděkan pro pedagogiku nebo podobná kompetentní osoba). Do přihlášky musí uvést kontakt na odpovědnou osobu v oblasti UFoL.