NSA zveřejnila Výzvu Můj klub 2021

Výzva Můj klub 2021

 

Národní sportovní agentura (NSA vypsala dotační program Můj klub pro financování klubů a tělovýchovných jednot v roce 2021. Výzva MŮJ KLUB 2021 je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

NSA proškolí pro poskytování poradenství pracovníky Servisních center ČUS a tato pracoviště budou poskytovat na vyžádání potřebnou podporu klubům při zpracování a podávání žádostí.

www.agenturasport.cz/nsa-zverejnila-vyzvu-muj-klub-2021-2

Výzva MŮJ KLUB 2021 nově přináší mimo jiné také širší kategorizaci členů podle věkových skupin a podle rozsahu sportovních aktivit dětí (kategorie 1-6 dle Výzvy). Informační systém ČUS (IS ČUS – iscus.cz), ve kterém mají členské kluby svoji členskou základnu, je připraven na zadávání těchto kategorií (1-6) a následný export členů už i s rozdělením do jednotlivých kategorií. ČUS v současnosti usiluje o diskusi s NSA o možnosti hromadného zadávání jednotlivých kategorií do žádosti nebo v ideálním případě už v rámci nahrávání dat do Rejstříku sportu NSA. V IS ČUS je už nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do Rejstříku sportu NSA.

ČUS poskytla Národní sportovní agentuře, Hospodářské komoře a institucím, které jsou kompetentní jednat s ministerstvem zdravotnictví, doporučené postupy a počty na případná další omezení shromažďování osob. Například limit 50 (100) osob znemožní konání soutěžních utkání v mnoha kolektivních sportech, zatímco číslo 70 (130) plní epidemicky téměř stejnou úlohu a řadu soutěží ještě umožní. Podobných doporučení k přípravě omezujících limitů bylo podáno více www.sport.cz/ostatni/clanek/1692899-sport-s-obavami-sleduje-chystane-omezovani-hromadnych-akci.html. Členka VV ČUS Jana Havrdová se účastnila 21. 9. tiskové konference Hospodářské komory ČR, kde na tento pro sport důležitá data upozornila.