NSA spustila příjem žádostí 2. kola Výzvy Můj klub 2022

NSA spustila příjem žádostí 2. kola Výzvy Můj klub 2022

 

9. srpna 2022 | NSA | agenturasport.cz

Národní sportovní agentura vypsala 2. kolo výzvy „Můj klub 2022“. V 1. kole Výzvy Můj klub 2022 požádalo celkem 6905  sportovních organizací, kteří se zabývají pravidelným sportováním u dětí a mládeže. Alokace pro tuto výzvu je 1,6 mld. Kč.

Dotační výzva Můj klub svým zaměřením a výší poskytované celkové podpory, je největší dotační výzvou na podporu rozvoje sportu pro sportovní organizace zaměřených na pravidelné sportování dětí a mládeže v České republice.

Lhůta pro podání žádostí do výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo je do 12. září 2022 do 12:00. Podmínky a znění Výzvy naleznou zájemci již nyní na stránkách www.agenturasport.cz. „2. kolo Výzvy Můj klub 2022 umožňuje podat žádost všem klubům, které nepodaly žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána (NSA je o tom vyrozuměla), jejich žádost byla usnesením zastavena pro opožděné podání nebo proto, že na žádosti chyběl podpis“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Pro tuto dotační výzvu  „Můj klub 2022 – 2. kolo“ je alokováno 65 milionů korun.


Výzva Můj klub 2022 – 2. kolo

Podávání žádostí na: agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo

Zahájení příjmu žádostí: 11. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2022 do 12:00 hod.


Informace k Výzvě Můj klub 2022 z webu NSA:

Alokace 65 mil. Kč

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Potřebné přílohy najdete na: agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo, č. j.: NSA-0058/2020/A/121.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“), a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.