Konference Pohyb a zdraví 2022

Konference POHYB A ZDRAVÍ

 

Česká asociace univerzitního sportu spolu s Univerzitou Karlovou Vás zvou na konferenci POHYB A ZDRAVÍ, která se uskuteční 30. listopadu 2022 od 10:00 ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. 

“Setkejte se s odborníky věnující se tematice pohybu a zdraví a zjistěte, jaké jsou současné poznatky z oblasti vlivu pohybové aktivity člověka na jeho zdraví. Registrace na konferenci je zdarma a jsou zváni všichni, kteří se chtějí o pohybu a zdraví dozvědět více.” (UK)

“Slavností zahájení konference proběhne v 10:00, úvodní slova pronese rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, poradce předsedy Vlády ČR Jiří Nykodým a předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Dále se těšte na sled přínosných přednášek odborníků z různých oborů a organizací rozdělených do dvou bloků a společnou diskuzi.” (UK) V rámci konference vystoupí také předsedkyně ČAUS jakožto zástupce spolupořadatele akce.

Konference POHYB A ZDRAVÍ
30. 11. 2022 od 10:00
Vlastenecký sál, Karolinum, Praha

Konferenci organizuje Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Národní sportovní agenturou, Sdružením sportovních svazů České republiky, Českou unií sportu a Českou asociací univerzitního sportu.

Registrace na konferenci můžete zaslat až pro 5 osob prostřednictvím formuláře, který naleznete na tomto odkazu.
Uzávěrka přihlášek na konferenci je ve středu 23. listopadu 2022. Počet míst je omezený! Doporučujeme se přihlásit co nejdříve.

Pozvánka a kompletní program ke stažení ZDE


Program konference Pohyb a zdraví

Přednášky odborníků jsou rozdělené do dvou bloků. První blok včetně diskuze je naplánován od 10:20 do 12:00. Druhý blok pokračuje po přestávce ve 12:40 a celý program je ukončen v 15:00. Po skončení konference je připravené drobné pohoštění v reprezentačních prostorách Karolina.

První blok

 • “Život člověka začíná těhotenstvím a porodem”
  prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
 • “Podpora pohybových aktivit u dětí u žáků” 
  PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek Ústředního školního inspektora
 • “Vliv sportovních událostí a pohyb?”
  Mgr. Matouš Veselský, Ph.D., Katedra sociologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
 • “Možnost prevence chronických neinfekčních chorob ve výchově ke zdraví”
  PhDr. Alena Plšková, Vzdělávací institut ochrany dětí, Masarykova univerzita
 • “Telemedicína při léčbě obezity”
  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM
 • Diskuze

Druhý blok

 • “Pohyb, zdraví a životní styl sociálně znevýhodněných dětí”
  Mgr. Tereza Pemová, ředitelka Národního institutu pro děti a rodinu
 • “Vzdělání, pohybová gramotnost a zdraví – jediná možná cesta”
  JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
 • “Fyzická zdatnost mládeže”
  JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR
 • “Možnosti řešení adherence k pohybové aktivitě u dětí a mládeže”
  doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
 • “Pohybová aktivita dětí – mýty a fakta”
  PhDr. Jan Cacek, Ph.D., děkan Fakulty sportovních studií, Masarykova univerzita
 • “Dítě v (ne)pohybu. Proč selhávají tradiční řešení?”
  Mgr. Michal Šafář, Ph.D., děkan Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
 • “Role univerzitního sportu ve vzdělávacím procesu”
  PaedDr. Ivana Ertlová, předsedkyně České asociace univerzitního sportu
 • Generální diskuze a zakončení