GDPR - sportovní akce, sportovní svazy, spolky

V souvislosti s problematikou GDPR byl zaslán Úřadu pro ochranu osobních údajů dotaz na zpracování osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce, odpověď naleznete mezi dokumenty níže. Dále tam najdete také odpověď na otázky, které se týkají zpracování osobních údajů v rámci sportovního svazu. Poslední přílohou jsou obecné informace ÚOOÚ, které se týkají činnosti spolků. Všechny tyto informace budou zveřejněny také na webových stránkách Sdružení sportovních svazů.