GDPR + Rejstřík sportů

V poslední době Vám ČAUS zasílá informace týkajících se Ochrany osobních údajů (GDPR) ve sportu, která začne platit od 25.5.2018, a připravovaného Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízeních MŠMT (má být spuštěn 1.7.2018). Jak v GDPR tak v Rejstříku sportu se nakládá s osobními údaji (OÚ). Tato skutečnost svádí ke spojování těchto jednotlivých problematik a množícím se dotazům. Z tohoto důvodu Vám zasíláme tento mail pro zdůraznění, že se jedná o dvě záležitosti, s rozdílnou povinností s nakládáním OÚ.

GDPR ve sportu –  je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku, a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Je třeba důsledně dbát na to, aby dokument byl podepsán samostatně.

Přestože je v současné době v ČR projednávána změna zákona na ochranu osobních údajů, která by mohla do určité míry přinést zjednodušení úpravy GDPR či její zmírnění na národní úrovni, nelze očekávat, že se toto bude vztahovat i na povinnost sportovních spolků.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízeních MŠMT – ze zákona budou do rejstříku předávány níže uvedené údaje – tj. jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, druh sportu (u sportovce), státní občanství (u cizince). Přiložené stanovisko ÚOOÚ potvrzuje, že k předávání těchto údajů není souhlas třeba. Je však třeba členskou základnu, jejíž údaje budou prostřednictvím rejstříku MŠMT předávány, o tomto předání údajů informovat. Tato informace nemusí být podepsána, vzhledem k tomu, že je možné ji umístit např. na webové stránky oddílu, do výroční zprávy apod.

Obecně lze říci, že pro zpracování jakýchkoli OÚ, které nemá zákonné podložení, je potřeba souhlas subjektu údajů.

 

Ladislav Vladyka

Generální sekretář ČAUS