FTVS otevřela zmodernizované prostory pro pohybové aktivity osob se specifickými potřebami a zdravotní tělesnou výchovu

FTVS otevřela zmodernizované prostory pro pohybové aktivity osob se specifickými potřebami a zdravotní tělesnou výchovu

 

21. dubna 2022 | ČAUS | M. Štenclová 

Předsedkyně České asociace univerzitního sportu PaedDr. Ivana Ertlová se zúčastnila slavnostního otevření zmodernizovaných prostor pro pohybové aktivity osob se specifickými potřebami a zdravotní tělesnou výchovu na FTVS.

Slavnostní akce, která se konala ve středu 20. dubna 2022, se zúčastnila čerstvě zvolená rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a také zástupci Národní sportovní agentury Filip Neusser a Markéta Kabourková. Celou akci moderoval děkan FTVS, pan doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

FTVS zmodernizovala prostory pro pohybové aktivity osob se specifickými potřebami a zdravotní tělesnou výchovu v rámci Centra zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami (Kampus Veleslavín). Na programu byla dále prohlídka nového informačního centra výstavby Sportovního Kampusu FTVS. Poté UK FTVS podepsalo memoranda s Národní sportovní agenturou a Českým paralympijským výborem.