Generální sekretář ČOV Petra Graclíka si Vás dovoluje informovat o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor.

Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem.

Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí.

Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete v přílohách.