University volleyball league (UVL)

Univerzitní volejbalová liga (UVL) je součástí nového projektu České asociace univerzitního sportu – Univerzitní ligy, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury. První ročník této nově vzniklé soutěže proběhne na podzim 2021.

Týmy Ženy

Praha 
UK – Univerzita Karlova
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze

Čechy
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UPCE – Univerzita Pardubice
UK Plzeň – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
JU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Morava
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava
VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně

Týmy Muži

Praha 
UK – Univerzita Karlova
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze

Čechy
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
UPCE – Univerzita Pardubice
JU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Morava
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita

Aktuality

Logo UVL:

Sledujte nás