Czech Departments of Physical Education

CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

LIST OF CONTACTS OF THE UNIVERSITY DEPARTMENTS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

Region Prague

Charles University (UK)

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
předseda Rady sportu Univerzity Karlovy

e-mail: petr@ftvs.cuni.cz
tel.: 220172338

web UK: www.cuni.cz

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Charles University - Faculty of Physical Education and Sport (FTVS UK)

www.cuni.cz
http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/spp/

Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK FTVS)

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka

José Martiho 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel.: 220 171 111

zahrnuje katedry:

gymnastiky – doc. PhDr. Viléma Novotná
e-mail: vnovotna@ftvs.cuni.cz

atletiky – RNDr. PaedDr. Pavel Červinka
e-mail: cervinka@ftvs.cuni.cz

sport. her – Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
e-mail: kokstejn@ftvs.cuni.cz

plaveckých sportů – Mgr. Daniel Jurák
e-mail: jurak@ftvs.cuni.cz

sportů v přírodě – PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
e-mail: mbily@ftvs.cuni.cz

technických a úpolových sportů – PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
e-mail: dvorsky@ftvs.cuni.cz

vojenské tělovýchovy – PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
e-mail: privetivy@ftvs.cuni.cz

ÚTV 1. lékařské fakulty (UK 1. LF)

PaedDr. Josef Marcoň
e-mail: marcj@centrum.cz
Salmovská 5
120 00 Praha 2
tel.: 224 920 463, 224 965 816
www.utv.lf1.cuni.cz

ÚTV 2. lékařské fakulty (UK 2. LF)

PaedDr. Hana Milerová
e-mail: hana.milerova@lfmotol.cuni.cz
Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 272 082 500 – sekretariát
tel.: 274 863 014

KTV právnické fakulty (UK PF)

Mgr. Růžena Kosová
e-mail: kosova@prf.cuni.cz – vedoucí
e-mail: hyblova@prf.cuni.cz – sekretariát
Curieových 7
116 40 Praha 1
tel + fax: 221 005 238

KTV fakulty filozofické (UK FF)

Mgr. Vratislav Chvátal

e-mail: vratislav.chvatal@ff.cuni.cz, ktv@ff.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel. Hostivař: 272 082 600, 601
tel. na FF: 221 619 322
J.Palacha 2, Praha 1

e-mail: ktv@ff.cuni.cz
http://ktv.ff.cuni.cz/

– zahrnuje fakultu sociálních věd, fakultu humanitních studií a vysokou školu umělecko průmyslovou.

KTV fakulty matematicko-fyzikální (UK MFF)

Mgr. Tomáš Jaroš
e-mail: tomas.jaros@centrum.cz
tel.:272 082 401
Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 274 877 521
http://ktv.mff.cuni.cz/

KTV fakulty přírodovědecké (UK PřF)

Mgr. Lukáš Frantál
e – mail: frantal@natur.cuni.cz
sekretariát: ktv@natur.cuni.cz
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.+fax: 274 861 105
www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

KTV fakulty pedagogické (UK PedF)

PhDr. et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
e-mail: ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz

M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel.: 221 900 111 – ústředna
221 900 673 – pracoviště Brandýs nad Labem,
221 900 289 – pracoviště Rettigové
www.pedf.cuni.cz/ktv

České vysoké učení technické - ČVUT Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS)

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
ředitel ÚTVS
e-mail: jiri.drnek@cvut.cz

Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6
tel.: 22435, linka 1881, 2 (sekretariát ÚTVS)
tel.+fax: 233 337 353
e-mail: sekretariat@cvut.cz
http://www.utvs.cvut.cz
– zahrnuje: fakultu stavební (FSv), elektrotechnickou ( FEL), strojní (FS), architektury (FA), dopravní (FD), jadernou a fyzikálně-inženýrskou (FJFI), biomedicínckého inženýrství (FBM) a fakultu informačních technologií (FIT) a Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS).

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - VŠCHT

Mgr. Martin Mašek
e-mail: masekm@vscht.cz
sarka.cymbalova@vscht.cz – sekretariát

Technická 5
166 28 Praha 6 .
tel.: 220 443 094 – sekretariát
www.vscht.cz/ktv
zahrnuje fakulty:
Fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT), Fakultu chemické technologie (FCHT)
Fakultu technologie a ochrany prostředí (FTOP), Fakultu chemicko – inženýrskou (FCHI).

Česká zemědělská univerzita - ČZU KTV České zemědělské univerzity

PaedDr. Dušan Vavrla

e-mail: vavrla@ktv.czu.cz

sekretariát – ktv@rektorat.czu.cz
bauerova@rektorat.czu.cz
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

tel.: 224 383 675 – vedoucí

224 383 672 – sekretariát

224 383 673 – vrátnice

– zahrnuje: Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomickou fakultu, Technickou fakultu, Fakultu lesnickou a dřevařskou, Fakultu životního prostředí, Fakultu tropického zemědělství

Vysoká škola ekonomická - VŠE - Centrum tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické Praha (CTVS)

Mgr. Tomáš Pachl
e-mail: pachl@vse.cz, hulkovaa@vse.cz
mobil: 604 332 070
Nám.Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel.: 224 098 913 – sekretariát
224 098 912 – ředitel
fax: 224 098 919
.

Akademie múzických umění - AMU KTV Akademie múzických umění

Mgr. Petr Pachl
e-mail: petr.pachl@amu.cz
Malostranské nám.12
118 00 Praha 1
tel.: 234 244 563 – vedoucí
234 244 562 – sborovna

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - VŠMVV (soukromá) Katedra společenskovědních ekonomických disciplin

Zatím bez vedoucího
e-mail:
U Santošky 17
150 00 Praha 5
tel. + fax : 251 561 557, 734 448 568
e-mail: info@vsmvv.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - MUP (soukromá) Centrum sportu MUP

Mgr. Milan Šafr – vedoucí centra
e -mail: safr@mup.cz
mobil: 725 101 553
mobil: 602 568 652
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 – Strašnice
tel.: 274 815 044
www.sport.mup.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - VŠEM - (soukromá) Sportovní oddělení

Ing. Michal Šubrt
předseda spolku
e-mail: michal.subrt@vsem.cz
mobil:  774 550 826
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
www.vsem.cz

Vysoká škola CEVRO Institut o.p.s. - (soukromá)

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
vedoucí kat. politologie a mez. vztahů
e-mail: daniel.kunstat@vsci.cz
mobil: 776 032 076
Jungmannova 17
110 00 Praha 2
tel.: 221 506 730
www.vsci.cz

Policejní akademie ČR v Praze - (státní)

pplk. Mgr. Jan Váňa

e-mail: ktv@polac.cz
tel.: 974 828 002
Lhotecká 559/7
P. O. BOX 54
143 01 Praha 4
www.polac.cz

Region Bohemia

Technická univerzita v Liberci KTV FP Technické univerzity v Liberci (TU)

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
Studentská 2
461 17 Liberec
e-mail: ales.suchomel@tul.cz
tel.: 485 355 111 – ústředna
485 355 121
fax: 485 355 120

Univerzita Pardubice KTS Univerzity Pardubice (UPa)

Mgr. Jan Němec
e-mail: jan.nemec@upce.cz
kts@upce.cz
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: 466 031 111 – ústředna
466 036 537 – vedoucí, 466 036 279 – sekretariát
www.upce.cz

Univerzita Hradec Králové - UHK KTVS Univerzity HK (UHK)

PeadDr. Dana Fialová Ph.D.
mobil: 777 094 275
e-mail: dana.fialova@uhk.cz
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 452

Univerzita Karlova - UK Katedra tělesné výchovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK

Mgr. Jindřich Křoustek
mobil: 739 488 254
e-mail: jindrich.kroustek@faf.cuni.cz
ak. Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 357 – sekretariát,
495 067 457 – vedoucí KTV

KTVS fakulty pedagogické JU (PF)

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
e-mail: stumba@pf.jcu.cz
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
tel.: 387 773 180
fax: 387 773 187
www.pf.jcu.cz/katedry/ktvs

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Katedra společnských věd

Mgr. Ing. Mgr. Pavel Král
mobil: 737 827 933
e-mail: kralpa@fm.vse.cz
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 417 238

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem - UJEP KTV fakulty pedagogické (PF)

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
e-mail: ladislav.blaha@ujep.cz
České mládeže 8
400 96 Ústí n/L
tel.: 475 283 210 sekr.
475 283 219 ved.
– zahrnuje fakulty: pedagogickou, filozofickou,přírodovědeckou, fakultu sociálně-ekonomickou, fakultu životního prostředí, fakultu užitého umění a designu, fakultu výrobních technologií a managementu, ústav zdravotních studií, ústav slovansko germánských studií.

Západočeská univerzita v Plzni - ZČU KTS FST ZČU Plzeň

Mgr. Pavel Červenka
e-mail: cervenka@kts.zcu.cz
mobil: 602 434 133
Univerzitní 14
306 14 Plzeň
tel.: 377 638 600
fax: 377 638 602
– zahrnuje fakulty aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, právnickou, strojní, fakultu filozofickou(FF), fakultu zdravotních studií(FZS), ústav umění a desingu (UUD)
www.kts.zcu.cz

KTV fakulty pedagogické ZČU (FPE)

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
e-mail: jvotik@ktv.zcu.cz
mobil: 724 003 942
obursova@ktv.zcu.cz – sekretářka
Klatovská 51
320 13 Plzeň
tel.+ fax: 377 636 400
377 636 401- sekretariát KTV
http://www.ktv.zcu.cz/

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni ÚTV fakulty lékařské (UK LF)

Mgr. Martin Červený
mobil: 774 351 350
e-mail: martin.cerveny@lfp.cuni.cz
Bolevecká 30
301 00 Plzeň
tel.: 377 593 207 – vedoucí, sekretariát
377 593 205 – asistenti

Region Moravia

MASARYKOVA UNIVERZITA (MU)

www.muni.cz
I. Fakulta sportovních studií ( MU FSpS)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
děkan
e-mail: nykodym@fsps.muni.cz
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno
tel.: 549 492 001, 549 498 610 – sekretariát
http://www.fsps.muni.cz/

– zahrnuje: Katedru atletiky, plavání a sportů v přírodě, Katedru gymnastiky a úpolů, Katedru sportovních her, Katedru kineziologie, Katedru podpory zdraví, Katedru společenských věd ve sportu, Katedru pedagogiky sportu, Centrum univerzitního sportu.

Katedra sportovních her (KSH)

PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
e-mail: starec@fsps.muni.cz

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě (KAPSP)

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
e-mail: ondracek@fsps.muni.cz
Kamenice 5
625 00 Brno

Katedra gymnastiky a úpolů doc.

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
e-mail: reguli@fsps.muni.cz

Centrum univerzitního sportu (CUS)

PaedDr.Věra Večeřová
e-mail: vecerova@fsps.muni.cz
mobil: 606 331 060
Údolní 3
602 00 Brno
tel.: 542 424 619, 549 492 052
fax : 542 424 620
– CUS zajišťuje TV na fakultách: ekonomicko-správní (ESF), filozofické (FF), informatiky (FI), lékařské (LF), právnické (PrF), pedagogické (PeF), přírodovědecké (PřF), sociálních studií (FSS).

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (MU PdF)

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
e-mail: muzik@ped.muni.cz
tel.: 549 495 719, 549 495 423

Poříčí 31
603 00 Brno

Vysoké učení technické v Brně - VUT Centrum sportovních aktivit (CESA VUT)

RNDr. Hana Lepková
e-mail: lepkova@cesa.vutbr.cz
mobil: 739 329 845
Technická 2896/2
616 69 Brno
tel.: 541 142 270, 541 142 281 – sekretariát
-CESA zajišťuje TV na fakultách a vysokoškolských ústavech: architektury (FA), chemickou (FCH), podnikatelskou (FP), strojního inženýrství (FSI), výtvarného umění (FaVU), stavební (FAST), elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), fakultu informačních technologií (FIT), ústav soudního inženýrství (ÚSI), ústavu soudního inženýrství (ÚSI) a středoevropském technologickém institutu (STI).

Mendelova univerzita v Brně - MENDELU Centrum sportovních aktivit (CSA MENDELU)

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.,
mobil: 730 184 381
J. Babáka 3-5
616 00 Brno
tel.: 541 212 698
http://csa.mendelu.cz
– CSA zajišťuje TV na fakultě: agronomické, lesnické a dřevařské, prozovně – ekonomické, zahradnické, regionálního rozvoje a mezinárodních studií a institutu celoživotního vzdělávání

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - VFU Ústav tělesné výchovy fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity (ÚTVS FVL VFU)

PaedDr. Jan Kubernát
e-mail: kubernatj@vfu.cz
Palackého 1-3
612 42 Brno
tel.: 541 562 135
– ÚTVS zajišťuje TV na fakultách: farmaceutické, hygienicko-ekologické, všeobecného veterinárního lékařství.

Univerzita obrany - UO (státní) Centrum tělesné výchovy a sportu

Mgr. Petr Hanák
e-mail: petr.hanak@unob.cz
tel.: 973 442 196
mobil: 724 692 980
Kounicova 65
662 10 Brno
www.unob.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - UTB

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
mobil: 606 777 218
e-mail: melicharek@fame.utb.cz
Mostní ul. 5139
760 01 Zlín
tel.: 576 035 042
– ÚTV zajišťuje výuku na fakultách: technologické, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií, fakulty logistiky a krizového řízení.

Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra sportů VŠPJ

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
mobil: 777 477 978
e-mail: hurych@vspj.cz
Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel.: 567 141 221
www.vspj.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo,s.r.o.

Sportovní centrum při SVŠE
Mgr. Tomáš Jurman
mobil: 737 116 974
e-mail: jurman@svse.cz
Václavské nám. 132/6
669 02 Znojmo
www.svse.cz

Slezská univerzita v Opavě - SU

zahrnuje fakulty:
– Obchodně podnikatelská fakulta
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit (katedra CVA)
doc. Ing. Pavlína Pellečová, Ph.D.
e-mail: pellesova@opf.slu.cz
sekretariát: souckova@opf.slu.cz
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
tel.: 596 398 511

Ústav společenských věd a tělovýchovy filozoficko-přírodovědecké fakulty

RNDr. Dalibor Musil
e-mail: dalibor.musil@email.cz
dalibor@sportovnikurzy.cz
mobil: 777 326 011
jiri.reichert@fpf.slu.cz
mobil: 777 615 688
Kabinet TV
Hauerova 4
746 01 Opava
tel.: 553 684 709

Ostravská univerzita - OU

Katedra studií lidského těla (KSLP)
doc.Mgr.Daniel Jandačka, Ph.D.
e-mail: daniel.jandacka@osu.cz
Varenská 40a
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 613 837, 596 613 838
www.osu.cz

Mgr. Michal Sebera – garant univerzitní reprezentace
michal.sebera@osu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - VŠB- TU

KTVS VŠB Technické univerzity Ostrava (VŠB – TU)
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
e-mail: irena.durdova@vsb.cz
mobil: 737 407 008
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel.: 597 323 755 – sekr.
597 323 750 – vedoucí
996 166 – sekr.
596 996 472 – vedoucí

Univerzita Palackého Olomouc - UP Fakulta tělesné kultury (FTK)

Fakulta tělesné kultury (FTK)
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – děkan
e-mail: zbynek.svozil@upol.cz
mobil: 739 249 002
tř. Míru 115
771 40 Olomouc
www.upol.cz
zahrnuje:
– Katedru aplikovaných pohybových aktivit
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
e- mail: zbynek.janecka@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362
– Katedru rekreologie
Mg. Zdeněk Hamřík
e-mail: zdenek.hamrik@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362
– Katedru sportu
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
e-mail: sona.formankova@upol.cz
Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 508
Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. – garant sportovců UP pro soutěže ČAUS
e-mail: vitezslav.prukner@upol.cz
mobil: 602 328 244
Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 504

– Akademik sport centrum UP v Olomouci (ASC UP)
PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz
babeta.vankova@upol.cz
U sportovní haly 2
779 00 Olomouc
tel. 585 636 451 sekretariát
585 636 450 vedoucí
fax: 585 423 091

[gs_logo]