European University Championships

 

Mistrovství Evropy univerzit – MEU (European Universities Championhips – EUC) jsou sportovní univerzitní soutěže pod hlavičkou EUSA (Evropská asociace univerzitního sportu). Jsou pořádána ve vybraných sportovních odvětvích. V současné době je 19 sportů, ve kterých jsou pořádány jednotlivé šampionáty. Na těchto akcích startují reprezentaceevropských univerzit, jak v kolektivních, tak v individuálních sportech. Obvykle se jedná o vítěze národních akademických mistrovství.

Mistrovství se pořádá každoročně od roku 2001. Od roku 2011 jsou MEU pořádány pouze jednou za dva roky, v lichých letech. Od roku 2012 se totiž v sudých letech koná jiná velmi významná evropská multisportovní univerzitní akce, Evropské univerzitní hry – EUH (European Universities Games – EUG).

V České republice se poprvé konalo Mistrovství Evropy univerzit v roce 2007. V Ostravě bylo uspořádáno 1. MEU ve stolním tenise. Po dlouhé pauze, kdy se v České republice nekonalo žádné Mistrovství Evropy univerzit, se do ČR opět vrátilo MEU ve stolním tenise v roce 2017, tentokrát do Olomouce. V tomtéž roce u nás bylo zorganizováno také MEU v golfu v Liberci. Na rok 2019 je naplánováno MEU v  orientačním běhu v Olomouci.

Více informací a přehled všech MEU naleznete na: www.eusa.eu/events/championships

Sportovní akce, které EUSA každoročně pořádá, jsou od počátku zaměřeny na reprezentaci jednotlivých univerzit a vysokých škol. Po počátečním profilování organizace je EUSA v současné době aktivní organizací, která pravidelně organizuje Evropské univerzitní šampionáty. EUSA organizuje v sudých letech Evropské univerzitní hry a v lichých letech jednotlivá Mistrovství evropských univerzit (MEU).

V případě zájmu studentů o účast na akcích EUSA je nutné kontaktovat sekretariát ČAUS, který má k dispozici přístupové kódy do EUSA on-line akreditačního systému. Zde je možné se přihlásit na příslušnou akci.

Účastníci soutěží reprezentují vysoké školy a proto organizační a ekonomické závazky by měly zajišťovat vysílající univerzity nebo vysoké školy. Vzhledem k současnému rozsahu a přínosu akcí EUSA pro studenty, je velká škoda, že tomu tak doposud bylo jen ve výjimečných případech.

ČAUS má zájem na zapojení studentů do aktivit EUSA a bude do budoucna hledat cesty, jak získat finanční prostředky na zajištění účasti na těchto akcích.

 

 

[gs_logo]