University Futsal League

Univerzitní futsalová liga (UFuL) je součástí nového projektu České asociace univerzitního sportu – Univerzitní ligy, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury. První ročník této nové soutěže, která vznikla ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR, proběhne na podzim 2021.

Více informací o této soutěži najdete na odkazech:

web: souteze.fotbal.cz/univerzitni-futsalova-liga
Facebook: www.facebook.com/Unifutliga
Instagram: www.instagram.com/uni_fut_liga

Týmy

Skupina: Praha
UK – Univerzita Karlova
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠZ – Vysoká škola zdravotnická

Skupina: Čechy západ
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
JU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
UK Plzeň – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Skupina: Čechy východ
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UHK – Univerzita Hradec Králové
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Divize: Morava sever
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Divize: Morava jih
VUT – Vysoké učení technické v Brně
MUNI – Masarykova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně
VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava

Termínová listina

Na tomto odkazu najdete kompletní rozpis jednotlivých zápasů: Termínová listina

Oficiální změny změny v termínové listině jsou uvedeny v rozhodnutích STK.

Výsledky

Výsledky jednotlivých zápasů najdete na webu FOTBAL.cz na odkazu: https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/122

Ambasadoři

Ambasadory projektu Univerzitní futsalové ligy jsou reprezentanti ČR ve futsale, bronzoví medailisté z Akademického mistrovství světa a několikanásobní mistři ČR s FK Chrudim:

Matěj Slováček

David Drozd

Pavel Drozd

Dokumenty ke stažení

Univerzitní futsalová liga 2021

Aktuality

Follow us