Czech University Games

 

České akademické hry (ČAH) jsou exkluzivní pravidelnou multisportovní studentskou soutěží, resp. množinou AM ČR, která jsou pořadatelé schopni po stránce technické, organizační a ubytovací uspořádat. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR.

 

Archiv 2002 – 2014

 

České akademické hry 2014

Liberec, 21. – 27. června 2014

Web: ČAH 2014

Pořadatelé:

TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2013

Praha, 5. – 11. června 2013

Web: ČAH 2013

Pořadatelé:

UK FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2012

Brno, 9. – 15. května 2012

Web: ČAH 2012

Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
UO – Univerzita obrany
MU – Masarykova univerzita
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2011

Praha, 5. – 10. května 2011

Web: ČAH 2011

Pořadatelé:

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2010

Praha, 6. – 12. června 2010

Web: ČAH 2010

Pořadatelé:

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2009

Plzeň, 13. – 20. května 2009

Web: ČAH 2009

Pořadatelé:

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
MZLU – Lékařská fakulta UK v Plzni
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2008

Brno, 14. – 20. června 2008

Web: ČAH 2008

Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2007

Liberec, 29. dubna – 5. května 2007

Web: ČAH 2007

Pořadatelé:

TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2006

Brno, 29. dubna – 5. května 2006

Web: ČAH 2006

Pořadatelé:

MUNI – Masarykova univerzita Brno
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2005

Olomouc, 1. – 7. května 2005

Web: ČAH 2005

Pořadatelé:

FTK UP – Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2004

Praha, 3. – 8. května 2004

Web: ČAH 2004

Pořadatelé:

UK – Univerzita Karlova v Praze
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2003

Ostrava, 5. – 11. května 2003

Web: ČAH 2003

Pořadatelé:

VŠB – TU Ostrava – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
OU – Ostravská univerzita Ostrava
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu


České akademické hry 2002

Brno, 5. – 11. května 2002

Web: ČAH 2002

Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

[gs_logo]