FISU, EUSA

CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

International University Sports Federation – FISU

Maison du Sport International
Av. de Rhodanie 54
CH- 1007 Lausanne
Switzerland

Tel.: +41 (0) 21 6130810
Fax: +41 (0 )21 6015612

 

European University Sports Association – EUSA

Tomšičeva ulica 4
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: +386 1 256 0056
Fax: +386 1 256 0057

[gs_logo]