CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Czech University Technical Sports Association - CUTSA

doc. PaedDr. Jan Ondráček Ph. D.

CUTSA Chairman

e-mail: ondracek@fsps.muni.cz
Mobil: +420 775 637 983
TZ: +420 727 593 935

www.caats.cz

FSpS MU
Kamenice 5
600 00 Brno

PaedDr. Ivana Ertlová

CUTSA Manager

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Mobil: +420 602 216 967
TZ: 266 722 206
fax: 266 722 209

www.caats.cz

CUTSA
U Pergamenky 3
170 00 Prague 7 – Holešovice

NATIONAL SPORTS AGENCY - NSA

NSA

Českomoravská 2420/15a
190 00 Praha 9

More contact information about NSA you can find: agenturasport.cz

Ministry of Education, Youth and Sports - MEYS

MEYS (MŠMT)

The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS, MŠMT in Czech) is responsible for public administration in education, for developing educational, youth and sport policies and international cooperation in these fields.

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel.: 234 811 111, fax: 234 811 799
www.msmt.cz

MEYS (MŠMT) - Sport and Youth Section

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111

www.msmt.cz

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
náměstek ministra pro řízení sekce sportu a mládeže
Tel.: +420 234 815 125
e-mail: karel.kovar@msmt.cz

VICTORIA University Sports Centrum MEYS

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
VSC President

e-mail: lenka.kovarova@vsc.cz

Sámova 677/3
101 00 Praha 10 – Vršovice

Other

Czech Rectors Conference

Office: Masaryk University, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
tel.: 549 491 121, 549 491 122

crc.muni.cz

Centre for Higher Education Studies

U dvou srpů 2024/2, 150 00 Prague 5 – Smíchov
tel.: 257 011 311

www.csvs.cz