CUSA Executive Committee

CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

CUSA Executive Committee

Chairman

PaedDr. Ivana Ertlová

Chairman

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
mobile: +420 602 216 967
tel.: 266 722 206, fax: 266 722 209

ČAATS – Česká asociace akademických technických sportů
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice

Vice-chairman, section of internal affairs

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Vice-chairman, section of internal affairs

e-mail: jiri.drnek@utvs.cvut.cz
Mobile: +420 731 557 896
Tel.: 224 351 880, fax: 233 337 353

ČVUT, ÚTVS
Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6

Czech University Championships

RNDr. Eva Slonková

Czech University Championships

e-mail: slonkova@fsps.muni.cz
Mobile: +420 728 071 371

MU FSpS
Údolní 3
602 00 Brno

Communication and documentation

RNDr. Svatopluk Horák

Communication and documentation

e-mail: svatopluk.horak@upol.cz
Mobile: +420 733 690 743

FTK UP Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tř. Míru 117

Economy

RNDr. Petr Podlaha

Economy

e-mail: podlaha@pf.jcu.cz
Tel.: 387 772 782
Mobile: +420 602 443 331

KTVS PF JU
Na Sádkách 2
370 05 České Budějovice

International Relations

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.

International Relations

e-mail: jakub.havel@mendelu.cz
Mobile: +420 730 184 381

CSA Mendelu
J. Babáka 3 – 5
616 00 Brno

Academic Representation

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Academic Representation

e-mail: melicharek@fame.utb.cz
Mobile: +420 606 777 218

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní ul. 5139
760 01 Zlín

Czech University Leagues

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Czech University Leagues

e-mail: nykodym@fsps.muni.cz
mobile: +420 602 948 948

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Honorary member

doc. PhDr. František Dvořák, CSc.

Honorary member

e-mail: dvorakfr42@gmail.com
Mobile: +420 602 219 854

Sledujte nás