Výsledky

 

Účast:
 1. Celkový počet startujících vysokoškoláků: 43 mužů
 2. Počet organizačních pracovníků: 6
 3. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): UK Praha; ČVUT Praha, ČZU Praha, ZČU Plzeň
 4. Počet družstev 4
Konečné umístění:
 1. UK Praha
 2. ČVUT Praha
 3. ČZU Praha

 

Krátké zhodnocení turnaje:

Turnaj se uskutečnil na velmi dobré úrovni v areálu Eagels. Hrálo se podle pravidel baseballu a propozic (příloha). Rozpis turnaje byl upravován po odhlášení ZČU Plzeň (nemoc několika hráčů)

Přes velmi dobré vyznění turnaje zůstává pro nás prioritou pořádat baseball v rámci Akademických her. Diskuzi vyvolal termín, respektive jeho vhodnost.

Propozice AM ČR 2016 v baseballu mužů

Pořadatel:

Eagles Praha

Termín:

středa 25. května 2016

Místo:

Eagles Praha, dvě hřiště

Ředitel soutěže:

Martin Šmidt

Hlavní organizátor:

Jan Drábek

Systém soutěže:

podle počtu přihlášených týmů

Časový pořad:

středa 25. května 2016

 • 8:30 sraz družstev, rozcvičení
 • 8:45 porada vedoucích družstev, rozlosování
 • 9:00 zahájení prvního zápasu
 • Rozpis dle počtu přihlášených družstev
Účastníci:

Družstva musí být složená pouze z posluchačů příslušných VŠ, kteří se prokáží platným průkazem o studiu/indexem, ISIC, kopie diplomu. Sportovec musí být studentem VŠ, která jej přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studium v kalendářním roce 2015. Tým může být doplněn třemi hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v baseballu ČAH sami neúčastní. Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV.

Pravidla:
 • hraje se podle platných pravidel ČBA
 • hrát se bude na 90 min. + dohrávka směny nebo 7 směn (v případě, že rozdíl o 10 po páté směně, zápas končí).
Kritéria rozhodování:
 1. Vyšší počet bodů za vítězství (W=2 body. L=0 bodů)
 2. Poměr vzájemného utkání
 3. Vyšší počet dosažených oběhů
 4. Rozdíl skóre v součtu zápasů
Upozornění:

Družstva hrají s vlastním materiálem. Helma je povinná!!!

Odpovědnost:

Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo. Pořadatel nenese odpovědnost za odcizené věci. Šatny jsou průchozí

Námitky a protesty:

Bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 300,- Kč. Ředitel turnaje okamžitě rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací v případě, že byl protest oprávněný.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže na místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2016.

Přihlášky:

zasílejte k rukám ředitele soutěže na emailovou adresu eagles@eagles.cz a v kopii na ČBA na email baseball@baseball.cz.