Výsledky

 

Účastníci:
 • ČZU
 • ČVUT
 • UK
 • ZČU
Výsledky:

ZČU    ČVUT    UK     ČZU   BODY   POŘADÍ

ZČU      2:15     1:14     2:4        0            4.

ČVUT   15:2     10:3    3:6        4             2.

UK        14:1      3:10    1:14      2             3.

ČZU      4:2       4:1      14:1      8             1.

Akademickým mistrem ČR za rok 2016 se stala Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

Propozice

Pořadatel:

ÚTVS ČVUT v Praze ve spolupráci s SK JOUDRS

Termín:

27.-28. 6. 2016

Místo:

SK JOUDRS Praha Svoboda park, Dolákova 1/555 Praha 8

Ředitel soutěže:

Mgr. Klára Minaříková, ÚTVS ČVUT v Praze

Hlavní organizátor:

Jiří Hudík – SK JOUDRS

Systém soutěže:

Podle počtu přihlášených týmů

Časový pořad:

Pondělí 27.6.

 • 8.00 sraz družstev, rozcvičení
 • 8.30 porada vedoucích družstev, rozlosování
 • 9.00 zahájení prvního zápasu

Úterý 28.6.

 • 9:00 A3 – B3
 • 10:20 A2 – B1
 • 11:40 A1- B2
 • 13:00 malé finále
 • 14:20 velké finále
 • 16.00 ukončení soutěže a vyhlášení pořadí družstev
Účastníci:

Družstva musí být složená pouze z posluchačů příslušných VŠ, kteří se prokáží platným průkazem o studiu (indexem, ISIC, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem VŠ, která jej přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studium v kalendářním roce 2016. Tým může být doplněn dvěma hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v softballu ČAH sami neúčastní (zásadně nehrají na postu nadhazovače a catchera). Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV.

Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel softballu ČSA. Hrát se bude na 60 min. + dohrávka směny nebo 7 směn ( v případě, že rozdíl bude o 10 po třetí směně, zápas končí).

Kritéria rozhodování:

 1. Vyšší počet bodů za vítězství (W=2 body. L=0 bodů)
 2. Poměr vzájemného utkání
 3. Vyšší počet dosažených oběhů
 4. Rozdíl skóre v součtu zápasů
Upozornění:

Družstva hrají s vlastním materiálem. Helma je povinná !!!

Odpovědnost:

Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo. Pořadatel nenese odpovědnost za odcizené věci.

Námitky a protesty:

Bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 300 Kč. Ředitel turnaje okamžitě rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací v případě, že byl protest oprávněný.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže na místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2016.