Neinvestiční dotace z programu MŠMT č. VIII “Organizace sportu v SK a TJ“

V roce 2016 byl nově vyhlášen neinvestiční program MŠMT č. VIII na přímou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“. Rozhodující pro přidělení programu byla členská základna dětí a mládeže, prostředky primárně směřovaly na podporu trenérské činnosti.

V programu VIII v roce 2016 bylo již rozděleno 283 mil. Kč a byly uspokojeny žádosti 2901 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Dotace pro dalších 286 klubů byly z formálních důvodů pozastaveny a žadatelé byli vyzváni k doplnění svých žádostí tak, aby odpovídaly vypsaným podmínkám dotace. Předpokládá se, že většina žádostí bude kladně vypořádána.

Správné zacílení programu a jeho ohlas spolu s celkovým navýšením dotací na sport v roce 2017 podpořilo rozhodnutí MŠMT v programu pro další roky pokračovat a v rámci možností násobně navýšit celkovou dotaci v tomto programu. Příprava programu pro rok 2017 probíhá v úzké spolupráci Odboru sportu MŠMT a zkušených odborníků ze sportovního prostředí. Vzhledem k množství předpokládaných žadatelů není snadné stanovit systém zpracování žádostí. I zde se hledá optimální postup.

Již nyní je jisté, že vyhlášení programů proběhne až v září 2016 a na přípravu žádostí bude krátký čas (max. 2 měs.), rozhodnutí lze očekávat nejdříve v dubnu 2017. Program je jednou z mála možností, jak získat dotace na práci trenérů mládeže mimo zavedený systém podpory talentované mládeže, ale limituje např. výdaje na materiál. Pravděpodobnost získání dotace je však při splnění základních parametrů dotace (základna dětí a mládeže) velmi vysoká, věnujte tomuto novému zdroji adekvátní pozornost. S ohledem na tuto příležitost je nutné zvážit strategii TJ/SK při žádostech o dotace 2017.

Okresní a krajské organizace ČUS Vás budou o vypsání dotačních programů informovat obvyklými komunikačními kanály. ČUS maximálně podporuje výměnu zkušeností s administrací dotace a neváhejte kontaktovat Servisní centra sportu u okresních sdružení České unie sportu, které Vám poskytnou rady či zjistí potřebné informace. Kontakty naleznete na http://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html.