AM ČR 2022 na osmiveslicích_Univerzitní osmy_propozice